Prestatie versus Proces

In het algemeen kun je zeggen dat mannen meer prestatiegericht zijn en vrouwen meer procesgericht. Maar wat houden deze termen in en wat betekent het in de praktijk?
In dit artikel belicht ik voor- en nadelen en vooral ook mogelijkheden van deze twee benaderingen. 

Prestatiegericht

Prestatiegericht wil zeggen dat het einddoel, ofwel de verrichtte prestatie, het belangrijkste is voor jou. De weg er naartoe is minder interessant.  Het doel heiligt de middelen.

Voordelen van deze instelling zijn jouw doelgerichtheid, vaak leidend tot snelle, effectieve acties.
Wanneer je prestatiegerichtheid combineert met het stellen van heldere doelen en met doorzettingsvermogen, dan kan jij grote ambities waarmaken.

Het grootste nadeel is dat je vaak voorbij gaat aan gevoelens, behoeften en waardevolle inzichten die je op de weg naar het doel kunt krijgen. Soms verdwijnt zelfs je zicht op de reden waarom je dit doel nastreeft.
Het gebeurt waarschijnlijk niet zelden dat je een doel haalt, maar dat dit niet het gevoel van vervulling geeft, die je verwacht had. Of het gevoel van blijdschap en vervulling is al snel weer voorbij, want er moet een volgend doel gehaald worden.

Procesgericht

Ben je een procesgerichte iemand, dan is het einddoel minder belangrijk dan alles wat er onderweg gebeurt. Gevoelservaringen, inzichten en menselijke contacten maken een groot deel uit van het gevoel van vervulling, waarnaar jij zoekt.  Het pad is het doel.
Gecombineerd met voldoende (zelf)reflectie en de bereidheid te veranderen brengt procesgerichtheid je meer (zelf)inzicht, (zelf)vertrouwen en gemoedsrust.
Op deze manier leef je meer in het moment en ben jij je bewust van wat er gebeurt. Het geeft jou de mogelijkheid om je gedrag en jouw doelen aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften.

De nadelen komen voort uit de oneindigheid van processen. Je hebt waarschijnlijk de neiging altijd door te gaan en nooit tot een afronding te komen. Daardoor krijg je mogelijk minder voor elkaar en kun je ook nooit je successen vieren.

Samengaan

Uiteraard is er altijd sprake van een samengaan van prestatie en proces. De kunst is om de juiste verhouding voor jouzelf te vinden, die leidt tot een gelukkig leven.

Ikzelf ben van nature voor zo’n 80% procesgericht met een groot reflecterend vermogen. Dit heeft mij zeer waardevolle inzichten opgeleverd, die ik gebruik in mijn coaching. Het betekent ook dat het bereiken van mijn doelen mij veel meer aandacht en energie kost. Het neerzetten van prestaties lukt mij alleen wanneer ik me er bewust op richt en de waarde ervan inzie voor mijn persoonlijke proces.

Andersom zal het voor een sterk prestatiegericht persoon veel moeite kosten om zich op het proces te richten. Vooral het innerlijk proces is dan lastig. Pas als duidelijk is wat het oplevert, ontstaat er mogelijk de motivatie om meer procesmatig bezig te zijn. En dan nog blijft het lastig.

Oefenen

Het zal altijd moeilijk zijn om iets te doen wat niet direct in jouw aard ligt.  Zelfs als je beseft dat het wel degelijk de moeite waard is! Door het onbekende te ontdekken en ermee te oefenen, kun jij het jezelf wel eigen maken.
Begin met jezelf een aantal vragen te stellen.

Vragen

  • Wat is bij mij de verhouding tussen prestatiegerichtheid en procesgerichtheid?
  • Wat levert dit mij op?
  • Wat mis ik eigenlijk nog?
  • Wat zou ik willen bereiken of veranderen?
  • Wat is daarvoor nodig en welke eerste stap kan ik al zetten in die richting?

Prestatie of Proces?