Geluk ontstaat door de keuzes die jij zelf maakt

Als je beseft wat jou werkelijk gelukkig maakt, dan is het makkelijker om de juiste keuzes te maken.

 

Leven is bewegen. En dat geldt op vele vlakken: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal.
Wanneer je op één van deze gebieden langdurig niet of onvoldoende beweegt, geeft dit ernstige beperkingen. Maar een teveel aan beweging leidt ook tot problemen. Dit artikel gaat over disbalans herkennen en de juiste balans zoeken. Een balans die jou gelukkiger maakt.

Te weinig bewegen

Te weinig bewegen geeft verstijving en een gebrek aan conditie. Vervolgens kost het meer moeite om te bewegen en ontstaat de neiging om het bewegen uit de weg te gaan: een negatieve spiraal. Uiteindelijk ontstaat er verstarring en stagnatie. Kent jij voorbeelden uit jouw omgeving van mensen te weinig bewegen?

 • Fysiek: ze zitten de hele dag, hun lichaam voelt stijf en ze worden bij de kleinste inspanning al moe.
 • Mentaal: ze lijken niet meer in staat om samenhangend na te denken of door te denken of ze denken alleen nog maar in hun bekende en vertrouwde ‘straatjes’.
 • Emotioneel: ze zijn emotioneel ‘vlak’ geworden en voelen nauwelijks meer boosheid, plezier of andere emoties.
 • Sociaal: ze hebben niet of nauwelijks sociale contacten en weten ook niet hoe deze aan te gaan of te onderhouden.

Als je zulke mensen kent, of misschien jezelf in één van deze beschrijvingen herkent, probeer dan zo flexibel te zijn om er oordeelvrij naar te kijken. Elk gedrag heeft een oorzaak en door deze te onderkennen en ermee aan de slag te gaan, ontstaat er weer de mogelijkheid om meer te gaan bewegen. En wanneer er meer beweging komt, ontstaat er na een tijdje vanzelf meer levendigheid en de behoefte om te bewegen.

Te veel bewegen

Teveel bewegen is ook mogelijk. Dit is het geval wanneer er te weinig rustperiodes zijn, waarin ontspanning en herstel kan plaatsvinden. De risico’s zijn dan uitputting en slijtage. Sommige mensen zijn ‘verslaafd’ aan bewegen. Als zij zich rot voelen, gaan ze nog meer bewegen en kunnen daarbij behoorlijk uit de bocht vliegen.
Herken je wellicht sommige van de volgende types, die teveel bewegen?

 • Fysiek: veel blessures, dreigende uitputting, risico op sporthart
 • Mentaal: onrustig, overal over nadenken, risico op overspannenheid
 • Emotioneel: met heel weinig aanleiding al in heftige emoties schieten, risico op psychose
 •  Sociaal: continu contact zoeken met anderen en niet alleen kunnen zijn.

Ook hier is het van belang om oordeelvrij te onderzoeken van waaruit de behoefte aan extreem veel bewegen ontstaat en hoe er meer rust kan worden gevonden om tot een betere balans te komen.

BalansIn beweging blijven

Als jij werkt aan een juiste balans op elk gebied, dan vind je steeds meer innerlijke rust en een Groei in Geluk.
Mogelijk vraagt dit om duidelijke veranderingen in jouw leven. Wees er niet bang voor, maar ga er stapsgewijs mee bezig. Ook hierin is het verstandig om niet te veel en niet te weinig te bewegen.

Verandering

Wil jij op bepaalde vlakken meer of minder gaan bewegen? Kies dan voor de combinatie van inzicht en oefeningen, die leiden tot een geleidelijke verandering.
Wees mild voor jezelf, terwijl je jouw doel blijft nastreven. Je kunt beginnen met de volgende vragen.

Vragen

 • Hoeveel beweeg ik op elk van de genoemde gebieden?
 • Op welke gebieden zou de balans beter kunnen?
 • Wat maakt het lastig om te veranderen?
 • Wat zou mij op weg helpen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan hulp?
Neem dan gerust contact met mij op

Wat ga jij doen om je vandaag nog gelukkiger te voelen?

Geluk is maakbaar… Alles wat je doet heeft effect.
Dus wat ga je doen?

In het algemeen kun je zeggen dat mannen meer prestatiegericht zijn en vrouwen meer procesgericht. Maar wat houden deze termen in en wat betekent het in de praktijk?
In dit artikel belicht ik voor- en nadelen en vooral ook mogelijkheden van deze twee benaderingen. 

Prestatiegericht

Prestatiegericht wil zeggen dat het einddoel, ofwel de verrichtte prestatie, het belangrijkste is voor jou. De weg er naartoe is minder interessant.  Het doel heiligt de middelen.

Voordelen van deze instelling zijn jouw doelgerichtheid, vaak leidend tot snelle, effectieve acties.
Wanneer je prestatiegerichtheid combineert met het stellen van heldere doelen en met doorzettingsvermogen, dan kan jij grote ambities waarmaken.

Het grootste nadeel is dat je vaak voorbij gaat aan gevoelens, behoeften en waardevolle inzichten die je op de weg naar het doel kunt krijgen. Soms verdwijnt zelfs je zicht op de reden waarom je dit doel nastreeft.
Het gebeurt waarschijnlijk niet zelden dat je een doel haalt, maar dat dit niet het gevoel van vervulling geeft, die je verwacht had. Of het gevoel van blijdschap en vervulling is al snel weer voorbij, want er moet een volgend doel gehaald worden.

Procesgericht

Ben je een procesgerichte iemand, dan is het einddoel minder belangrijk dan alles wat er onderweg gebeurt. Gevoelservaringen, inzichten en menselijke contacten maken een groot deel uit van het gevoel van vervulling, waarnaar jij zoekt.  Het pad is het doel.
Gecombineerd met voldoende (zelf)reflectie en de bereidheid te veranderen brengt procesgerichtheid je meer (zelf)inzicht, (zelf)vertrouwen en gemoedsrust.
Op deze manier leef je meer in het moment en ben jij je bewust van wat er gebeurt. Het geeft jou de mogelijkheid om je gedrag en jouw doelen aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften.

De nadelen komen voort uit de oneindigheid van processen. Je hebt waarschijnlijk de neiging altijd door te gaan en nooit tot een afronding te komen. Daardoor krijg je mogelijk minder voor elkaar en kun je ook nooit je successen vieren.

Samengaan

Uiteraard is er altijd sprake van een samengaan van prestatie en proces. De kunst is om de juiste verhouding voor jouzelf te vinden, die leidt tot een gelukkig leven.

Ikzelf ben van nature voor zo’n 80% procesgericht met een groot reflecterend vermogen. Dit heeft mij zeer waardevolle inzichten opgeleverd, die ik gebruik in mijn coaching. Het betekent ook dat het bereiken van mijn doelen mij veel meer aandacht en energie kost. Het neerzetten van prestaties lukt mij alleen wanneer ik me er bewust op richt en de waarde ervan inzie voor mijn persoonlijke proces.

Andersom zal het voor een sterk prestatiegericht persoon veel moeite kosten om zich op het proces te richten. Vooral het innerlijk proces is dan lastig. Pas als duidelijk is wat het oplevert, ontstaat er mogelijk de motivatie om meer procesmatig bezig te zijn. En dan nog blijft het lastig.

Oefenen

Het zal altijd moeilijk zijn om iets te doen wat niet direct in jouw aard ligt.  Zelfs als je beseft dat het wel degelijk de moeite waard is! Door het onbekende te ontdekken en ermee te oefenen, kun jij het jezelf wel eigen maken.
Begin met jezelf een aantal vragen te stellen.

Vragen

 • Wat is bij mij de verhouding tussen prestatiegerichtheid en procesgerichtheid?
 • Wat levert dit mij op?
 • Wat mis ik eigenlijk nog?
 • Wat zou ik willen bereiken of veranderen?
 • Wat is daarvoor nodig en welke eerste stap kan ik al zetten in die richting?

Prestatie of Proces?

 

Vrede geeft GeluksgevoelEen werkelijk geluksgevoel komt voort uit vrede met jezelf en de wereld, een zinvol bestaan leiden en een positieve bijdrage leveren voor jezelf en anderen. 
Veel mensen veronderstellen dat geluk bereikt wordt door het wegwerken van negatieve gevoelens en ervaringen via verdoving, verslavingen, ontkenning en het najagen van kortstondig plezier. Dit houdt de focus echter op (het vermijden van) negatieve gevoelens en brengt geen werkelijk geluksgevoel.

Pas wanneer je de negatieve gevoelens en ervaringen kunt accepteren voor wat ze zijn, kun je je gaan richten op de positieve gevoelens en ervaringen in het leven. Hieruit ontstaat een werkelijk geluksgevoel.

Moeder Theresa zei al:
“Lieve God, geef mij de kracht om de dingen te veranderen, die ik kan veranderen,
de moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te zien.” 

Voor mij vat dit samen wat ervoor nodig is om gelukkig te worden, vooral wanneer je deze uitspraak net zo goed toepast op je innerlijke wereld als op de uiterlijke.

Voor de meeste mensen zit het grootste probleem in het vinden van vrede in en met zichzelf. En zoals je met jezelf omgaat, ga je ook met de wereld om. Vandaar alle strijd en negativiteit, die er in de wereld heerst.

Ik pleit ervoor om jezelf en anderen te helpen om innerlijke rust en vrede te vinden.
Dit geeft een nieuwe stap richting een wezenlijke bijdrage aan de wereldvrede en het geluk van de mensheid.

Geluk is als een plant

Zorg goed voor jouw eigen voeding…