Ik heb gisteren een prachtige try-out gehad van mijn workshop FEELINGS! Niet in de zin dat alles perfect liep, zoals ik gepland had. Verre van dat, zelfs. Ik heb af en toe pijnlijk duidelijk gekregen wat niet werkt. Samen met mijn publiek was ik zoekende welke benadering voor hen beter werkte.

Wat ik als prachtig heb ervaren, is de open en persoonlijke manier waarop we aan het zoeken waren, de ruimte en respect die er was voor ieders inbreng en de mooie verbinding die daardoor in de groep ontstond.
De workshop ging over emoties… En die waren er. Ook bij mezelf. De emoties mochten er zijn. En met de handvatten uit de workshop hebben we die emoties onderzocht en gekeken hoe we van daaruit tot constructieve actie konden komen. Dit belangrijkste onderdeel van de workshop bleek wel aan te slaan en de deelnemers stappen verder te helpen. Mijzelf ook, trouwens.
Ik voel me intens dankbaar voor de inzichten die ik uit deze try-out meeneem. De workshop wordt er beter door en ik groei zelf ook enorm. Groeien in Geluk… Dat is ten slotte wat ik wil en wat ik wil delen.

Waardeer al het goede in jezelf. Elke dag!

Richt jouw aandacht op wat er goed gaat.
Dan voel jij je beter en gaat er nog meer goed.

IK ben de allerbelangrijkste persoon in mijn leven, want ik ben het centrum van mijn wereld. Alleen als ik mijn eigen waarde goed besef, kan ik waarde toevoegen aan de wereld. 

ZelfwaarderingMijn houding is bepalend

Wanneer ik me steeds weer richt op wat er niet goed is aan mij, maak ik mezelf kleiner. Dan wil ik mezelf verstoppen voor de wereld.

Zolang ik mezelf kleiner maak, dan ik eigenlijk ben, doe ik mezelf tekort en kan ik niet mijn volle vermogens inzetten voor mezelf en anderen. In plaats daarvan ga ik aandacht en bevestiging halen van buiten. Of ik geef wel aan anderen, maar met de intentie om te krijgen.

Als ik mij richt op het vele goede in mij, kan ik juist deze dingen gaan delen en inzetten voor een beter leven voor mezelf én voor anderen.

Zorg voor mezelf

Als ik zorg draag voor mijn persoonlijke groei en steeds meer van mezelf ga houden, heb ik ook steeds meer te geven. En van dat geven ga ik mij gelukkiger voelen. Want daardoor ervaar ik dat mijn leven zinvol is en bevestig ik zelf dat ik waardevol ben.

Mag jouw zelfwaardering ook omhoog? Dan kun je nu beginnen met jezelf een aantal vragen te stellen. Doorloop de vragen één voor één en verras jezelf!

 

Vragen aan jezelf

 • Hoeveel waardeer ik mijzelf meestal op een schaal van 1 tot 10?
 • Welke kwaliteiten zie ik bij mezelf? Kennis, ervaring en eigenschappen… Schrijf alles op.
 • Hoe zet ik mijn kwaliteiten in voor anderen en voor de wereld?
 • Welke kwaliteiten wil ik graag verder ontwikkelen?
 • Hoe ga ik dat doen?
 • Wat ga ik de wereld daarmee nog meer bieden?
 • Bij nader inzien… Hoe waardeer ik mezelf nu (1-10)?

 

Je kunt niet bepalen wat een ander doet of zegt. Wel hoe jij zelf reageert.

Je hebt alleen controle over wat je zelf doet.
Dus zorg dat alles wat jij doet effectief is voor jouw Geluk.

Ik heb een handicap: ik ben in veel opzichten een perfectionist.
Door mijn kritische blik naar mijn eigen handelen, zie ik al heel snel wat er niet goed gaat. En naar mijn mening moet dat dan beter kunnen. En natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Ook ik ben een mens en maak onvermijdelijk fouten.

De vraag is: Hoe erg is het eigenlijk om fouten te maken en in welk opzicht zou fouten maken ook goed kunnen zijn? 

Fout gemaakt? Prima!Dat het menselijk is om fouten te maken is algemeen bekend. Toch wordt het vaak niet geaccepteerd. Al op de basisschool worden kinderen steeds weer gewezen op hun fouten en dit gebeurt vaak met een negatieve lading. Zo groeien we allemaal op met het idee dat het erg is om fouten te maken en dat wij minder goed zijn dan anderen wanneer we dat doen. We leren ons te schamen.

Ervaring en ontwikkeling

Natuurlijk is het een mooi streven om zo min mogelijk fouten te maken. Zeker wanneer er mensenlevens op het spel staan, zoals in het verkeer of bij medische operaties, willen we ons uiterste best doen om goed te handelen. Maar hoe leren we om een goede inschatting  van een situatie te maken? Om snel en adequaat te reageren? Om heel nauwkeurig te werken? Dit kunnen we uitsluitend leren door ervaring op te doen.

Ervaring wordt opgebouwd uit positieve en negatieve ervaringen tezamen. Zo leer je wat positieve gevolgen heeft en welke handelingen of uitspraken negatieve gevolgen hebben. Op basis hiervan neem je nieuwe besluiten over hoe je wilt handelen. Je leert en ontwikkelt jezelf.

Zo bekeken is het maken van fouten (handelingen met negatieve of ongewenste gevolgen) even waardevol als dingen goed doen. Het is een onlosmakelijk deel van het ontwikkelingsproces van de mens.

Doorgaande ontwikkeling betekent dat je op een steeds hoger niveau komt. Als je een fout (een paar keer) gemaakt hebt en je neemt de gevolgen serieus, dan zul je diezelfde fout niet zo snel weer maken. Je wilt echter verder en gaat nieuwe dingen proberen. Dan zul je opnieuw regelmatig fouten maken, voordat je zover bent dat je het meestal goed doet. De keus is dus: ofwel fouten voor lief nemen, ofwel stilstaan in je ontwikkeling.

Concentratie

Een andere reden waarom mensen fouten maken, ook in dingen waar ze normaal gesproken erg goed in zijn, is onvoldoende opletten of concentreren. Wanneer je ziek bent, overstuur, afgeleid, moe of gestrest, is het moeilijk om je volledige aandacht te hebben bij hetgeen je doet. Ook wanneer je nog niet geleerd hebt om je langere tijd te concentreren, kan dit leiden tot fouten.

Als je merkt dat je fouten maakt door een gebrek aan concentratie, kun je in grote lijnen twee dingen doen:

 • Je zorgt dat je concentratie (tijdelijk) verbetert of
 • Je staakt je handeling en pakt de oorzaak van je concentratieprobleem aan.

In beide gevallen heeft het geen zin om jezelf verwijten te maken over de fouten die je maakte.

Verantwoordelijkheid nemen

Vanuit onze opvoeding is het een vreemd idee dat iemand ongestraft fouten zou mogen maken. Dit geldt nog meer wanneer de fouten schadelijk zijn voor anderen. Het zou ook niet logisch zijn wanneer de gemaakte fouten geen consequenties hebben. Dan wordt er namelijk niets geleerd.

Wil je je als mens ontwikkelen dan heb je de verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten, die je maakt. Soms betreft dat het ‘opruimen van de scherven’, soms het maken van excuses of veranderingen, en soms het accepteren van de gevolgen, wanneer die onomkeerbaar zijn. Dat kan pijn doen en zelfs gewetensnood brengen (bijvoorbeeld na een dodelijk verkeersongeluk). Hier heb je je dan toe te verhouden, voordat je verder kunt.

Wanneer je de gevolgen van je fouten serieus neemt en er verantwoordelijkheid voor draagt, heeft het geen zin om jezelf iets te verwijten. Het heeft ook geen enkele zin om anderen verwijten te maken. Je kunt ze hooguit aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun handelen.

Liefdevol leren van je fouten

Als je fouten vanuit begrip en welwillendheid benadert, zonder de consequenties opzij te schuiven, geef je jezelf en een ander de meest voedende reactie om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Het leidt daardoor tot een Groei in Geluk.

Begin altijd met een stukje zelfonderzoek, zodat jij je goed bewust wordt van de huidige situatie, wat je wilt veranderen en hoe.

Vragen voor jezelf

 • Hoe ga ik om met fouten van mezelf of anderen?
 • Op welke manier neem ik de verantwoordelijkheid voor mijn fouten?
 • Kan ik dit doen zonder zelfverwijt?
 • Wat was de ‘opbrengst’ van mijn grote fouten uit het verleden?
 • Wat zou ik willen veranderen in mijn houding ten opzichte van fouten maken?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan hulp?
Neem dan gerust contact met mij op.

Je hebt niet veel nodig om gelukkig te worden, zolang het de juiste dingen zijn.

Weet wat werkelijk belangrijk voor je is.
En richt daar jouw aandacht op.

Het lijkt een modeziekte: stress. Bijna iedereen kent het uit ervaring. Mensen uit alle lagen van de bevolking lijden eronder.
Er is natuurlijk al veel over dit onderwerp geschreven. Meestal over de negatieve gevolgen ervan. Ik wil in dit artikel een ongebruikelijke benadering van stress hanteren: welke boodschap kan stress je geven?

Acute Stress

StressIk ben ervan overtuigd dat elke reactie van lichaam en geest gericht is op zelfbehoud. De reactie is altijd logisch en zinvol, gezien vanuit de reeds opgedane ervaringen en ‘kennis’ die je hebt. Wanneer je vaak of langdurig last hebt van stress in je lijf, dan is hier ook een duidelijke, hoewel meestal onbewuste, logica aan verbonden.

Stress is simpel gezegd de reactie die ontstaat wanneer de belasting op lichaam of geest groter is dan de belastbaarheid. Ofwel: wanneer je meer op je bordje krijgt, dan je op dat moment aan kan of aan denkt te kunnen. De stressreactie maakt tijdelijk extra energie vrij en zorgt voor een zeer gerichte focus, zodat je tijdelijk (!) in staat bent om een bedreigende situatie beter te hanteren en te overleven. Enorm zinvol, dus.

De boodschap, die bij de stressreactie hoort, is:
Zorg dat je de situatie of jouw eigen belastbaarheid snel verandert!

Er zijn dus twee ingangen om de stress te verminderen. Enerzijds kun je te grote belasting verminderen. Dit vraagt om een goede analyse van de stressoren. Wat maakt de situatie zo zwaar en welke mogelijkheden zijn er om verandering te brengen? Zo kun je bijvoorbeeld kiezen bepaalde taken te delegeren, achterstanden gestructureerd weg te werken, onenigheid in werk of privé bij te leggen, grenzen te stellen, of wat er dan ook maar nodig is.

Anderzijds is het wellicht mogelijk om je eigen belastbaarheid te verhogen. Wat kom je tekort om de situatie aan te kunnen en hoe kun jij jezelf versterken? Dit kan misschien door wat energie bij te tanken in een vrije dag of korte vakantie. Maar denk ook aan het bewust scheiden van werk en privé, het trainen van benodigde vaardigheden, of leren ‘nee’ te zeggen. Ook fysieke training kan helpen, doordat het de conditie verbetert en het de broodnodige afwisseling geeft van het vele denkwerk dat de meeste mensen tegenwoordig doen.

Chronische Stress

Een andere benadering is nodig wanneer er chronische stress is ontstaan.
Bij chronische stress zie je vaak dat lichaam en geest gewoon niet meer weten hoe ze kunnen ontspannen, ook niet wanneer er helemaal geen bedreigende situatie meer is. De verhoogde staat van paraatheid is continu geworden en blijft voortdurend energie vreten. Dit leidt na verloop van tijd vaak tot een burn-out.

Bij chronische stress is het belangrijk om weer te leren ontspannen.

Omdat echt ontspannen zo ‘vreemd’ is geworden, vraagt dit tijd en aandacht en vaak zeer bewuste oefening.
Ook hier is de juiste methode niet voor iedereen hetzelfde. Sommigen hebben baat bij mindfullness training, anderen bij sporten, sauna, massages, de natuur in gaan of juist meer socialiseren. Van harte hardop lachen is een geweldige methode om spanningen los te laten en even helemaal te genieten van het moment. Een sociale omgeving opzoeken waarin samen gelachen mag worden, is dan ook bijzonder gezond.

Zelfonderzoek

Het regelmatig ervaren van stress gaat ten koste van jouw geluksgevoel.
Heb jij het idee dat je soms of zelfs vaak last hebt van stress? Dan is het zinvol om een stukje zelfonderzoek te doen. Met de antwoorden, die je dan vindt, kun jij zelf stappen ondernemen om meer te ontspannen en meer te genieten van het leven.

Vragen aan jezelf

 • Welke situaties ervaar ik regelmatig als stressvol?
 • Welke factoren werken voor mij stressverhogend?
 • Wat zijn mijn mogelijkheden om de situatie te veranderen? (Denk creatief!)
 • Hoe kan ik mezelf versterken?
 • Wat zijn voor mij goede manieren om werkelijk te ontspannen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan hulp?
Neem dan gerust contact met mij op.