Echt persoonlijk contact Wat doe jij om persoonlijke contact vervullend te laten zijn?

Waarnemen - Voelen - DenkenSinds Aristoteles heeft de logica in onze maatschappij een grote vlucht genomen en is bij velen verworden tot rationaliteit. Een tegenhanger ervan is emotionaliteit. Wat is eigenlijk de waarde van voelen en denken en hoe verhouden deze twee zich?
En hoe vind je als mens nu een natuurlijke balans hierin?

Waarnemen

Alle interactie die wij met de wereld en andere mensen hebben, begint bij waarnemen wat er is. Wanneer je niet reageert op wat er op dat moment concreet is, dan reageer je dus op gedachten, ideeën, vooronderstellingen en overtuigingen in jezelf. Deze komen voort uit het verleden en zijn (soms) gericht op de toekomst, maar bevatten geen informatie over het hier en nu van het moment. Hoe beter je waarneemt wat er is, hoe adequater je kunt reageren.

Onze denkwereld bevat wel de kaders, waarbinnen we onze waarnemingen kunnen interpreteren. Zonder deze kaders, zouden onze waarnemingen geen enkele betekenis voor ons hebben.

Als je erop let, zul je merken dat je omgeving jou spiegelt hoe goed jouw waarneming is. Wanneer je bijvoorbeeld je hoofd stoot, betekent dat automatisch dat je waarneming niet adequaat is geweest: je hebt het voorwerp niet gezien. Dit maakt je erop attent dat je onvoldoende in het hier en nu aanwezig bent met je aandacht. Wanneer je een bevreemdende reactie van iemand krijgt, kun jij je afvragen in hoeverre jouw actie was afgestemd op wat er op dat moment gaande was: heb je goed waargenomen en wat heb je met die waarneming gedaan in jouw besluit tot actie?

Leren helder waar te nemen is een belangrijke stap in de ontwikkeling van meer (zelf)bewustzijn.

Voelen

Gevoel wordt vaak verward met emotie. Ik voel me boos, bang, blij, enzovoort.
Feitelijk is voelen een vorm van waarnemen. Je kunt fysiek voelen met je tastzin (hoe ruw is dat oppervlak)? Ook pijn en emoties kun je voelen.

Nog subtieler voelen is waarnemen wat er in je lijf en je energie gebeurt als gevolg van je waarnemingen. Je voelt (neemt waar) wat jouw reactie is op een situatie. Dit subtiele voelen geeft je veel extra informatie over wat de situatie van moment tot moment betekent voor jou. Omdat je hele systeem in eerste instantie direct en zonder denkfilters reageert, is deze informatie veel vollediger en nauwkeuriger dan wat je met gedachten ooit kunt concluderen.

Emoties zijn reacties op wat er nu gebeurt en deze reacties zijn meestal gekoppeld aan ervaringen uit het verleden. Ze waarschuwen je dat een vergelijkbare situatie ooit pijn heeft gedaan of je blij heeft gemaakt. Door deze emoties te voelen, krijg je extra informatie, die jou behulpzaam kan zijn bij het nemen van beslissingen in dit moment. Het is echter wel beperkte informatie, want het vaak verwijst naar het verleden.

Wanneer angst of pijn in het verleden erg groot is geweest en niet goed is verwerkt, kan het soms moeilijk zijn om deze emotie toe te laten (bewust te voelen) en er niet door overspoeld te raken. Het onderdrukken van emoties kost onbewust veel aandacht en energie. Zo’n vroegere emotie kan hierdoor jouw reactie op een situatie volkomen gaan bepalen. Uiteraard toon je dan geen adequate reactie.

Door jezelf te trainen om wat je voelt te onderscheiden in fysieke waarnemingen, emoties en energetische waarnemingen (zoals sfeer of voorgevoelens), ben je beter in staat om de waarde van de waarneming in te schatten en adequaat te reageren. Vraag je daartoe (eerst op rustige momenten) af: “Wat voel ik nu?” en vervolgens “Wat voor soort gevoel is dit?” en “Wat heeft dit mij te zeggen?” of “Welke informatie geeft mij dit?”

Leren je gevoelens te onderscheiden en de informatie die dat geeft te gebruiken voor een adequate reactie is een zeer behulpzame stap op weg naar bewust leven in het hier en nu.

Denken

Het denken komt eigenlijk op de laatste plaats, maar is zeker ook belangrijk.
Denken stelt ons als mens in staat om alle informatie te combineren en van daaruit beslissingen te nemen. Het denken kan verbindingen leggen, conclusies trekken, zich mogelijkheden voorstellen en mogelijke gevolgen onderzoeken. Van daaruit kunnen we een weloverwogen beslissing nemen. Dit alles kan soms razendsnel gaan.

Het denken kan echter alleen een volledig adequate beslissing nemen, wanneer het alle beschikbare informatie erbij betrekt. Dit vereist dus een goede waarneming van feiten en gevoelens voorafgaand aan het denken!

Veelgemaakte denkfouten zijn: het uitsluiten van informatie, het uitvergroten van bepaalde informatie (bijvoorbeeld emoties), het betrekken van irrelevante informatie en het vasthouden aan vooronderstellingen en overtuigingen.

Het grootste gedeelte van het denken gebeurt onbewust. Dit bevordert de snelheid enorm, wat vaak nodig is om bijvoorbeeld direct te reageren op een potentieel bedreigende situatie. Dit onbewuste aspect maakt echter ook dat we ons over het algemeen niet bewust worden van onze denkfouten. De enige manier om hier zicht op te krijgen is door onze beslissingen te evalueren via (opnieuw) waarneming van feiten en gevoelens. Leidde deze beslissing werkelijk tot de gewenste verandering in de situatie?

Het denken kan dus alleen adequaat zijn, als het gecombineerd wordt met waarnemen en voelen. Er dient een voortdurende wisselwerking te zijn tussen deze gebieden, om op elk moment goed te reageren op wat zich voordoet. Dit verklaart waarom zowel rationaliseren als volkomen leven vanuit gevoel nooit optimaal kan zijn.

Conclusie

Om optimaal te functioneren, van moment tot moment, moet er een optimale samenwerking zijn tussen waarnemen, voelen en denken. Door ons te oefenen in het versterken van deze afzonderlijke gebieden en hun onderlinge samenwerking, werken we aan het vergroten van ons bewustzijn van onszelf en de wereld. Daardoor zijn we beter in staat om adequaat te reageren op wat zich in ons leven voordoet.

Door waarnemingen te gebruiken om ons bewustzijn van zowel voelen als denken te vergroten en deze vloeiend te verbinden, functioneren we beter met minder moeite. Het maakt het leven lichter en leuker.

 

Geluk kun je niet denken, alleen voelenIn onze op de ratio gerichte maatschappij proberen zoveel mensen te bedenken hoe het is om gelukkig te zijn. Het zal ze nooit lukken.

Geluk is namelijk een gevoel. Dat bereik je niet totdat je jouw gevoelens toelaat en de ruimte geeft.

ZonnestralenWat de zin is van het leven is een van de existentiële vragen voor ieder mens. Zelfs als je er niet bewust mee bezig bent, heeft jouw visie op zingeving toch een grote invloed op jouw leven.

Het antwoord is veel eenvoudiger en tegelijk veel gecompliceerder dan je mogelijk denkt.

Het belang van Zingeving

Wat maakt dat het voor mensen belangrijk is om een idee te hebben van de zin van het leven? Dat is vooral om een richting te hebben en een kader, waarin je jouw levenservaringen kunt plaatsen.

Het is een groot verschil of je gelooft dat het leven door toevallige evolutie is ontstaan, of dat er een bedoeling (of een God) zit achter alles wat gebeurt. Het maakt ook verschil of je aanneemt dat je maar één leven hebt, of dat je gelooft in leven na de dood, hetzij in een volgend leven, hetzij in een ‘hemel’.

Jouw ideeën hierover zijn mede bepalend welke beslissingen jij in het dagelijks leven neemt. Ook hebben ze invloed op hoe en wanneer jij verwacht dat je Geluk zult ervaren. En die verwachtingen en kaders hebben weer direct invloed op hoe jij je voelt.

Goed of fout

Bij zingeving is er feitelijk geen enkele aanwijzing of een aanname in wezen goed is, of fout. Er is veel over gepraat door heel veel mensen, waaronder grote filosofen, maar er is geen eenduidig antwoord op wat de zin van het leven is.

Wanneer er feitelijk geen goed of fout antwoord is, dan ben je dus vrij om jouw eigen antwoord te formuleren. En zolang jij het gevoel hebt dat jouw antwoord klopt, dan is het voor jou goed.

De zin van het leven is de zin die jij er zelf aan geeft.

Bewuste zingeving

Het kan zijn dat het voor jou nog niet goed duidelijk is welke zin jouw leven heeft. En op sommige momenten kan je leven misschien compleet zinloos lijken, terwijl op andere momenten alles op zijn plaats valt.

Wil jij je een bewust idee vormen over de zin van het leven, dan kan dit een boeiend en verrijkend onderzoek zijn. Vooral omdat je zult merken dat je zelf keuzes kunt maken door aannames bij te stellen en het effect daarvan te onderzoeken.

De vragen onderaan deze blog kunnen je op weg helpen om jouw zingeving helder te krijgen.

Zingeving en Geluk

Met al mijn blogs en activiteiten wil ik bijdragen aan Groei in Geluk. Dus een logische vraag is: Wat heeft zingeving met Geluk te maken?

Jouw Geluksgevoel is sterk afhankelijk van hoe jij denkt over de dingen die er in jouw leven gebeuren. De kaders waarin jij de gebeurtenissen plaatst en de regels die jij hanteert over goed en kwaad, hebben direct invloed op hoe jij je voelt.

Jouw idee over de zin van het leven vormt de basis voor alle andere kaders en regels. En als de basis sterk en gezond is, dan kun je daarop veel constructiever bouwen. Dus als jij een helder beeld hebt van zingeving, dan heb je een sterke uitgangspositie om aan jouw Geluk te bouwen.

Je leven bewust zin geven

Om jouw zingeving te onderzoeken en eventueel bij te stellen, kun je jezelf de volgende vragen stellen.

  • Hoe denk ik over de oorsprong van het leven op Aarde?
  • Hoe denk ik over evolutie?
  • Wat zie ik als de grootste uitdaging van de mensheid?
  • Hoe denk ik over religie?
  • Hoe denk ik over een leven na de dood?
  • Wat betekenen de onderwerpen van bovenstaande vragen in mijn eigen leven?
  • Welke rode draad of draden zie ik in mijn leven tot nu toe?
  • Wat zijn mijn belangrijkste waarden van waaruit ik wil leven?
  • Wat zou ik het liefst nog bereiken voordat ik dood ga?
  • Wat zie ik als zinvol om mijn leven vanaf nu op te richten?

 

zin-van-het-levenNiemand heeft een sluitend antwoord over wat de zin van het leven is. En tegelijkertijd heeft iedereen dat wel. Maar ieder heeft zijn eigen antwoord.
Als jij jouw antwoord vindt, ken je het kader van jouw leven en kun je gerichter beslissen hoe jouw weg naar Geluk eruit zal zien.

Er is veel te zeggen over emoties. En er zijn ook veel verschillende emoties te benoemen. Maar in de basis, als je echt teruggaat naar de kern, zijn er twee emoties die ten grondslag liggen aan alle andere. Dat zijn Liefde en Angst.
Wat kun je met deze theorie? Eigenlijk heel veel, zoals ik in deze blog zal tonen.

Waar komt jouw emotie uit voort?

Liefde of AngstVoor de meeste emoties is het niet moeilijk om te zien of ze voortkomen uit Liefde of uit Angst. De emoties die positief ervaren worden, zijn over het algemeen gebaseerd op Liefde. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld macht en trots. Deze worden door de persoon in kwestie vaak als positief ervaren, omdat ze een gevoel van kracht geven, ook al is dat meestal een vals gevoel. Gek genoeg komt ook verliefdheid eigenlijk voort uit angst. De angst iets te missen in je leven, gecombineerd met de hoop dat die andere persoon dat kan toevoegen en jou gelukkig kan maken.
Emoties die negatief worden ervaren komen voort uit Angst. Dit zijn er heel veel. Niet alleen alle vormen van angst en twijfel, maar ook boosheid, wrok, irritatie en kwetsbaarheid zijn hier voorbeelden van.

Praktische waarde

Wanneer je eenmaal begint te zien waar de emotie, die je op een bepaalt moment voelt, vandaan komt, dan geeft dit je de mogelijkheid om effectiever te reageren.
Als jij je bijvoorbeeld erg eenzaam voelt, dan kan het helpen om andere mensen op te zoeken. Maar voor mensen die regelmatig veel last van eenzaamheid hebben, zal dat niet lang helpen. Dan is het zinvol om te kijken welke angst er achter die eenzaamheid zit.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bang bent dat andere mensen jou niet goed genoeg vinden en je openlijk of achter je rug om bekritiseren. Dan voel jij je niet gesteund en veilig bij anderen en blijf jij je ook in gezelschap alleen voelen. Soms verkies je zelfs de eenzaamheid boven het gevoel niet goed genoeg te zijn.
Als je verder gaat zoeken, kom je mogelijk tot de ontdekking dat jouw angst dat anderen jou niet goed genoeg vinden, gebaseerd is op jouw eigen overtuiging dat jij niet goed genoeg bent. En zelfveroordeling kan diep doorwerken op jouw hele leven.
Wat in dit voorbeeld kan helpen, is om tegenover al die angst veel Liefde te zetten. Zoek hoe, waar en wanneer jij liefdevolle emoties kunt ervaren. Kijk voor welke delen van jezelf jij wel liefde kunt voelen. Door je bewust te gaan concentreren op Liefde, ga jij je vanzelf wat beter voelen. Dan wordt het makkelijker om de angst wat los te laten en objectiever te kijken naar jouw eigen mening over jezelf en de mening die anderen echt over jou hebben.
Zoek dan opnieuw naar de Liefdevolle aspecten, die er ook altijd zijn. Op die manier zet jij jezelf weer in een positieve spiraal.

Conclusie

In het algemeen kun je stellen dat bij emoties, die voortkomen uit angst, het zinvol is om bewust te kijken naar waar en hoe je wel Liefde kunt ervaren. Van daaruit kun je stappen nemen om jouw overtuigingen te herzien, de angst te verminderen en jouw achterliggende behoeften te vervullen.
Bij emoties, die vanuit Liefde opkomen, hoef je natuurlijk alleen maar te genieten!
Heb je naar aanleiding van deze blog vragen, opmerkingen of overdenkingen? Dan lees ik ze graag in de reacties hieronder.

Het ebook Het Verbinden van Verstand en Gevoel geeft je antwoord op de vragen wat Verstand en Gevoel voor functie hebben, hoe ze elkaar aanvullen, wat een goede verbinding ertussen eigenlijk inhoudt, waarom je deze verbinding zou willen en hoe dit jou gaat helpen om te Groeien in Geluk.

Ook staan in het boek gerichte vragen, waarmee jij voor jezelf kunt nagaan waar jij nu staat en wat jij nog zou willen om meer Geluk te ervaren in jouw leven. Bovendien bied het boek je een visualisatieoefening om te onderzoeken hoe puur Geluk voor jou eruitziet en voelt.

En het leuke is: bezig zijn met het onderwerp Geluk maakt direct al dat jij je gelukkiger gaat voelen!

In de reacties onder dit bericht kun je lezen wat anderen van het ebook vonden.
Voeg ook jouw reactie eraan toe, zodat nieuwe lezers een indruk krijgen van wat ze kunnen verwachten.

 

 

 

Republican presidential candidate Donald Trump speaks to supporters as he takes the stage for a campaign event in Dallas, Monday, Sept. 14, 2015. (AP Photo/LM Otero)

Donald Trump heeft de presidentsverkiezingen in De VS gewonnen. Voor velen een grote schok. Er heerst angst en onzekerheid alom. En deze deel ik ook. Toch wil ik daar niet te lang in blijven hangen.
Nu de verkiezing van Trump een feit is, rest de vraag: Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

Eigen verantwoordelijkheid
Een grote valkuil is om je pijlen op Trump te richten en je afhankelijk op te stellen van wat hij al dan niet gaat doen. Ja, hij heeft straks veel macht en ja, zijn daden zullen een ver reikende invloed hebben. Maar ook hij kan in zijn eentje niet alles bepalen.

Ik pleit ervoor dat ieder mens verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen Geluk. In mijn ogen betekent dit dat je doet wat binnen jouw mogelijkheden ligt om jezelf en jouw directe omgeving zo gelukkig mogelijk te maken. Vervolgens zal dit een positieve invloed hebben op anderen en kan Geluk zich als een inktvlek gaan verspreiden. Ongeacht wie er president van de VS is…

Het ‘gereedschap’ dat ieder mens heeft meegekregen om zijn leven vorm te geven, bestaat uit het Verstand en het Gevoel. Door beide stukken gereedschap goed en in onderlinge afstemming in te zetten, zijn wij als mens tot enorm veel in staat. We kunnen prioriteiten stellen en afgewogen en goed doorvoelde keuzes maken. We kunnen het contact met anderen onderhouden en verbeteren. We kunnen onze eigen (re)acties bewust worden en veranderen, zodat we die dingen gaan doen, die het meeste Geluk opleveren.

Verbinden van Verstand en Gevoel
Door het Verbinden van Verstand en Gevoel kunnen we een werkelijk constructieve bijdrage leveren aan een betere wereld. Juist dit element miste ik bij beide grote kandidaten in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Er werd veel geredeneerd en veel op emotie ingespeeld. Dat wel.

Wat er voor mij miste in de campagnes was een samenhangend verhaal hoe de kandidaat van plan was om Amerika en de wereld een betere plek voor iedereen te maken. En dit in combinatie met oprechte betrokkenheid vanuit een warm gevoel voor de medemens. Dit heb ik bij zowel Trump als Clinton niet kunnen ontdekken.
Ik zag het wel bij vertrekkend president Barack Obama. En ook hij kon in de afgelopen acht jaar niet zomaar grote veranderingen voor elkaar krijgen.

Ik geloof niet dat er ooit een wereldleider op zal staan, die ons allemaal komt redden en de wereld perfect maakt. Dat is iets wat we als mensen ook zelf te verzorgen hebben. De oude slogan “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” heeft nog niets aan kracht ingeboet, wat mij betreft.

Geluk in jouw leven
Hoe zou het voor je zijn als jij in jouw leven werkelijk Geluk zou ervaren? Wat zou je doen? Met wie zou je het delen? Wat voor impact zou dat hebben op jouw omgeving?
Als je de tijd neemt om je dit in te denken en het te doorvoelen, raak je dan niet enorm gemotiveerd om zelf jouw Geluk te creëren.

Natuurlijk is er altijd de vraag: hoe doe ik dat dan?
Naar mijn mening begint dat bij het Verbinden van jouw Verstand en Gevoel. Over deze verbinding, het belang ervan en de voordelen, heb ik een Ebook geschreven.

Ben je geïnteresseerd? Download het Ebook en begin te lezen en dan stappen te zetten.

 

Emotie is informatie. Gebruik het goed!

Wanneer je emoties gaat zien als informatie over jouw beleving en jouw behoeften, dan is elke emotie die je voelt geschikt om jou te helpen Groeien in Geluk.

Gedachten hebben continu invloed op jouw gevoel.

StressGa eens na welk gevoel jouw gedachten jou geven. Bevalt het je?

Met enige oefening kun je leren om zowel jouw gedachten, als jouw gevoel (vrijwel) tegelijkertijd waar te nemen. Bij elke gedachte die je hebt, ontstaat er namelijk ook een gevoelsreactie in jezelf. Het gevoel kun je vaak niet kiezen, dat ontstaat onbewust. Maar jouw gedachten kun je wel kiezen.
In deze blog laat ik je zien hoe dat werkt en wat je kunt doen.
Soms ben je in gedachten bezig met allerlei dingen die je niet bevallen. Het is koud en nat weer, op het werk is het veel te druk, je man had weer eens geen aandacht voor je, etc., etc. Als je dan gaat opletten hoe jij je voelt, zul je merken dat er een somber en bedrukt gevoel is. Of misschien voel jij je gestrest of erg verdrietig. In ieder geval is het niet waarschijnlijk dat jij je er gelukkig bij voelt.

Je gedachten verzetten

Zonder de moeilijkheden te ontkennen, kun je ook de keuze maken om jouw aandacht te verschuiven naar wat er wel goed is. Kijk eens naar hoe goed je dat stuk werk hebt afgerond, het kleine, maar persoonlijke gesprekje met die collega, de lekkere, gezonde lunch die je voor jezelf hebt gemaakt, of wat het ook maar is dat vandaag wel goed is gegaan. Voel hoe goed jij je over dat onderdeel van jouw leven kunt voelen. En laat dat gevoel dan eens door jouw hele lichaam stromen en geniet ervan.
Je zult merken dat je de moeilijke dingen in het leven veel beter aan kunt wanneer jij je prettig voelt. Het herfstweer heeft zijn eigen charme, ondanks de drukte blijf je ontspannen je werk doen en je vraagt simpelweg om de aandacht waar je behoefte aan hebt.
Soms is het niet moeilijker dan zelf je gedachten verzetten om te Groeien in Geluk.
En soms vraagt dat een periode van oefenen. Gun je dat jezelf?
Laat in een reactie hieronder eens weten wat jou helpt om je gedachten te verzetten en je fijner te voelen.