Keuzes maken, behoeften vervullen

Met elke keus die je maakt, heb je de kans jouw leven en geluk te veranderen.