Omgaan met helpende en belemmerende emoties

Emoties… Soms mooi, soms moeilijk. Altijd zinvol!