Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blogs sprak ik over Brainstormen, Prioriteren en Achterliggende Behoeften en je Toekomst Voorspellen. De laatste stap is natuurlijk actie ondernemen. 

5.     Actie ondernemen

Geen enkel doel wordt behaald zonder de nodige actie. Zitten afwachten brengt je niet datgene wat jij wenst. Maar hoe koppel je de juiste acties aan jouw gestelde doel(en)?

Doel voor ogen
Ten eerste wil je jouw doel(en) altijd goed voor ogen houden. Maak dat gerust letterlijk en hang de tekst of een direct aan het doel gekoppelde afbeelding op een goed zichtbare plek in jouw huis. Je kunt bijvoorbeeld een moodboard maken waar jij helemaal blij van wordt.

Met jouw doel voor ogen blijft jouw energie gericht op datgene wat jou gelukkig maakt. 

Subdoelen
Mij helpt het vervolgens om een aantal subdoelen te bepalen. Wat heb ik nodig om mijn hoofddoel te behalen? Welke omstandigheden heb ik te creëren?
Zo kan het zijn dat ik mijn voeding ga veranderen om uiteindelijk optimaal te functioneren in mijn werk. Ook een ontspannen thuissituatie kan nodig zijn. Of je sociale netwerk vergroten. Of iets nieuws leren. Of wat er voor jou dan ook belangrijk voelt om jouw uiteindelijke doel dichterbij te brengen.

Kleine stapjes
Binnen elk subdoel kun je weer kleinere stapjes onderscheiden. Maak de stapjes zo klein, dat je ze makkelijk kunt zetten. Wanneer vooruitgang nog te moeilijk of te zwaar lijkt, dan zoek je een nog kleinere stap. Stap voor stap is de enige manier om een lange reis te maken.

Kijk ook hoe je elke stap zo leuk mogelijk maakt. Want de weg naar jouw doel is zeker zo belangrijk als het doel zelf.

Omgaan met tegenslagen
Doelen nastreven gaat niet altijd makkelijk. Vaardigheden ontwikkelen is bijvoorbeeld vaak een groot onderdeel. Dit kost tijd en inzet en doorzettingsvermogen. En de kans op fouten maken is groot. Ook kunnen de omstandigheden of reacties van anderen een flinke uitdaging vormen.

Wanneer je fouten en tegenslagen verwelkomt als momenten om je extra aan te ontwikkelen, worden ze goed in plaats van slecht, mooi in plaats van lelijk. Je wordt er dan alleen maar beter, slimmer, vindingrijker en sterker door. Dat is een fijn idee, toch? 
Door te kiezen om jouw focus te verleggen van tegenslagen naar mogelijkheden en groei, maak je jouw ontwikkeling veel prettiger. 

Geniet van de weg
Ik hoop oprecht dat deze reeks over doelen stellen jou verder heeft geholpen. Het leven is als een reis: waar je ook heen gaat, je komt telkens een stap verder. Ik wens je toe dat je enorm geniet van jouw reis door het leven. 

Behoefte aan wat steun of begeleiding op jouw weg? Iemand die een tijdje met jou oploopt en je helpt om sommige blokkades te overwinnen? Neem even contact met mij op en we bespreken samen of ik je daarbij kan helpen. 

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blogs sprak ik over Brainstormen, Prioriteren en Achterliggende Behoeften. In Stap 4 ga jij je voorstellen hoe jouw toekomst eruit gaat zien. Je gaat je wagen aan jouw toekomst voorspellen. 

4.     Toekomst voorspellen

Je hebt een of enkele fantastische doelen geformuleerd, waarbij jij je enorm goed voelt en je wilt er direct mee aan de slag. Vanzelfsprekend. Toch is het goed om nog een check uit te voeren, voordat je in actie komt.

Deze check draait om voorstellingsvermogen. Neem ook hier rust en tijd om te onderzoeken. Speel met gedachten, wees nieuwsgierig. Dan dienen de antwoorden zich wel aan.

Naar welke toekomst leidt dit doel?
De centrale vraag is: “Hoe gaat mijn toekomst er waarschijnlijk uitzien wanneer ik dit doel centraal stel in mijn leven en wil ik dat echt?”

Je gaat je nu inleven in het gevolg van jouw gekozen doel. Stel je voor wat er verandert in jouw leven door deze keus. Niet alleen bij het bereiken van het doel, maar ook op de weg ernaartoe. Wat brengt het je? Wat moet je ervoor laten? Hoe voelt het als je daaraan denkt? Welke van jouw kwaliteiten kun je inzetten en welke heb je nog te ontwikkelen?
Wil je naar aanleiding van jouw ‘toekomstvoorspelling’ nog iets bijstellen aan jouw doel? Dat mag!

Meerdere doelen
Wanneer je meerdere doelen hebt, ga je eerst voor elk afzonderlijk een ‘toekomstvoorspelling’ maken. Word je er blij van? Geweldig!

Daarna komt de belangrijke vraag: “In hoeverre gaan mijn gestelde doelen goed samen?”

Maak je opnieuw een voorstelling van jouw toekomst. Doordat je dit met elk doel afzonderlijk hebt gedaan, is het makkelijker om nu tot een gezamenlijk plaatje te komen. Of soms ook niet…

Conflicterende doelen? 
Soms ontdek je in deze fase dat verschillende doelen eigenlijk helemaal niet prettig samengaan. Dan heb je een paar mogelijkheden:

 • Je zoekt nog meer naar de essentie van elk doel. Wellicht wil je stap 3 (Achterliggende behoeften) nog eens doen. Aangezien alle doelen moeten leiden tot meer geluksgevoel voor jou, zal er altijd een overeenkomst zijn. Richt je op die overeenkomst en kijk van daaruit opnieuw naar de toekomst. Wellicht wil je nogmaals je doelen herformuleren?
 • Je beseft en erkent dat jij nu nog niet weet hoe je de doelen goed kunt combineren. Als je toch alle doelen wilt behouden, dan is het zaak om je open te stellen voor nieuwe inzichten en ideeën over hoe dat kan.
  Een mooie vraag hierbij is: “Wat zijn de mogelijkheden, die ik nooit voor mogelijk heb gehouden, die wanneer ik ze als mogelijkheid accepteer, een nieuwe realiteit voor mij doen ontstaan (met betrekking tot …)?” Deze vraag hoeft alleen gesteld te worden en niet beantwoord. De antwoorden komen op jouw pad wanneer jij ervoor open staat. (Deze vraag vond ik in een video van Access Consciousness.)

En nu verder
Ga altijd voor een toekomst waar jij je ontzettend blij en gelukkig bij voelt. Dit gevoel geeft je de motivatie en energie om door alle eventuele moeilijkheden heen toch jouw doel te behalen.

En nu is het tijd voor actie!

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blogs sprak ik over Brainstormen en Prioriteren. Stap 3 gaat over jouw achterliggende behoeften. Ofwel: waarom wil jij dit doel bereiken? Wat maakt het zo belangrijk voor jou?

3.     Achterliggende behoeften verhelderen

Soms denk je dat het duidelijk is wat je wilt en waarom. Totdat je door gaat vragen bij jezelf. Dat kan verrassende inzichten geven in jouw onbewuste beweegredenen. Daar gaat deze stap over.

Waarom?
Het principe is erg eenvoudig: Je vraagt jezelf telkens opnieuw naar het waarom. Zo kom je tot jouw (wellicht onbewuste) achterliggende behoeften.

Doe dit voor elk doel afzonderlijk. 
Spreek je doel uit. En vraag jezelf “Waarom?”  Laat het antwoord uit je binnenste opkomen. 
Wanneer je dat antwoord hebt, vraag je opnieuw: “Waarom?” 
Ga net zolang door tot er echt geen nieuwe antwoorden komen. 
Het Waarom is een korte uiting van vragen als  “Waarom wil ik dit? Waarom is dit belangrijk voor mij?”

Een voorbeeld 
“Ik wil meer geld verdienen.”  –  Waarom? 
“Dan kan ik alles betalen wat ik nodig heb.”  –  Waarom (wil ik dat)? 
“Dan ontstaat er rust en ontspanning in mijn leven.”  –  Waarom (heb ik dat nodig)? 
“Dan kan ik meer tijd en aandacht besteden aan mijn familie en vrienden.”  –  Waarom? 
“Dan kan ik een diepe verbinding gaan ervaren, die ik nu mis.” 

In bovenstaand voorbeeld blijkt dat de behoefte aan meer inkomen eigenlijk gaat over de behoefte aan rust en verbinding. Het is belangrijk om dat te beseffen, zodat je de goede keuzes maakt voor jezelf. Want wat gebeurt er als deze persoon al haar tijd en energie steekt in geld verdienen en daardoor haar contacten verwaarloost? Dan krijgt zij nooit waar ze echt behoefte aan heeft.

Doel herzien
Wanneer je jouw achterliggende behoeften duidelijk hebt, kun je jouw doel herschrijven, zodat het hier recht aan doet. In het voorbeeld kan dat zijn: “Ik wil meer geld verdienen om in rust een diepere verbinding aan te gaan met mensen.”  Maar je kunt ook je doel helemaal veranderen: “Ik wil een diepe verbinding ervaren in het contact met anderen.” Net wat voor jou goed voelt.

Doe dit onderzoek voor elk doel dat je na stap 2 (Prioriteren) hebt overgehouden. Soms merk je dat meerdere doelen dezelfde achterliggende behoeften willen vervullen. Interessant! Misschien laten ze zich combineren. 
Hoe maak je jouw doelen nog meer ‘to the point’?

De volgende stap
Wees niet bang om weer hele nieuwe keuzes te maken met wat je nu hebt ontdekt.  In de volgende stap ga je namelijk het effect van jouw herschreven doelen checken. Hoe werkt het nastreven en bereiken van het doel door in jouw leven? Je gaat dus jouw eigen ‘toekomstvoorspelling’ maken. 

 

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blog sprak ik over het Brainstormen. Ben je toe aan stap 2? Dan leg ik je hier uit hoe je een veelheid aan doelen kunt prioriteren. 

2.     Prioriteren

Van alle doelen die je bij het brainstormen hebt opgeschreven, wil je er uiteindelijk maar enkele overhouden om mee aan de slag te gaan. Dan kun je jouw energie er goed op richten. Dus is het nu tijd om prioriteiten te stellen. En ook hier mag jij jezelf wat tijd gunnen.

Groepen
Maak eerst groepen van doelen die nauw met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld de groepen ‘werk en inkomen’, ‘contacten met anderen’ en ‘zelfontwikkeling’. Dat wat voor jou relevant is. En zo nodig nog een groep ‘overig’.

Kernwoorden
Per groep zoek je vervolgens de grote lijn. Als je alle doelen in die groep bekijkt, waar leiden ze dan naartoe? Gaat het bijvoorbeeld om ‘werkgeluk’ of om ‘inkomen’? Gaat het om ‘plezier’ of ‘liefde’ of ‘geborgenheid’? Gaat het om ‘kennis’ of ‘vaardigheden’ of ‘zelfbeeld’? Wat zijn jouw kernwoorden?

Trek niet te snel conclusies, maar laat je leiden en inspireren door wat er tijdens het brainstormen is opgekomen. Misschien is het wel net een beetje anders dan je altijd dacht.

Enkele doelen
Nu ga je per groep 1 of 2 doelen formuleren. Richt je op datgene waarvan jij het gevoel hebt dat het een wezenlijk verschil gaat maken, wanneer je dat bereikt.  Een goede graadmeter is hoe blij jij wordt wanneer je aan het bereiken van dat doel denkt. Als het goed is houd je nu een handjevol doelen over. En misschien zelfs maar 1 of 2.

De volgende stap
Wellicht denk je dat je nu klaar bent met het stellen van jouw doelen. Toch raad ik je aan ook de volgende stappen te doen. Want weet je echt waarom jij juist dit doel wilt? Wat zijn jouw Achterliggende behoeften? Ontdek het met de volgende stap. 

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. Ik was zelf ook een van die mensen :). Omdat ik mijn doelen niet helder had, veranderden ze steeds weer. Zo kwam ik overal en nergens.

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

Elke blog in deze reeks bespreekt een stap uit dit plan. Doe er je voordeel mee! 

Stap 1 Brainstormen

Een bekende valkuil bij het stellen van doelen is dat je van het begin af aan focust op één doel en daar vol voor gaat. Niets ten nadele van focus en doorzettingsvermogen. Maar hoe zeker weet je dat je het juiste doel hebt gekozen om diepgelukkig te worden? Vaak merk je dat na enige tijd je doel verandert en je weer een andere kant op gaat.

Brainstormen zonder oordeel
Om je belangrijkste, blijvende doelen te ontdekken, raad ik je aan om (weer) blanco te beginnen. Geef jezelf alle ruimte om te brainstormen en zoveel mogelijk doelen op te schrijven. Alles waarvan jij denkt dat het jouw leven en jouw geluksgevoel positief kan beïnvloeden. En als je denkt dat je alles hebt, ga je nog verder.
Sta jezelf toe om de gekste dingen op te schrijven wanneer ze bij je opkomen. Brainstormen doe je namelijk zonder enig oordeel over wat er komt.

Het creatieve brein de ruimte geven
Brainstormen helpt om uit je vaste denkpatronen te komen en nieuwe of vergeten ideeën weer toe te laten. Het geeft het creatieve deel van je brein de ruimte. Laat je verrassen door wat er dan komt. Een honderd verschillende doelen is prima. Als allerlei doelen op elkaar lijken is het ook goed. Alles is goed. En dat is op zich al een cadeautje aan jezelf.

Uit je hoofd komen
Na het brainstormen ga je eerst even iets heel anders doen. Maak een wandeling, speel met je kinderen of doe iets in het huishouden. Of ga lekker op vakantie. Maakt niet uit, zolang je gedachten even weg zijn bij die eindeloze lijst met doelen. Daarna ga je weer met frisse blik verder om ofwel nog meer te brainstormen, ofwel prioriteiten aan te brengen in deze lijst.

Over het prioriteren van je doelen gaat de volgende blog.