Voor al mijn trainingen en workshops gelden mijn Algemene Voorwaarden.

Alle prijzen op deze site zijn inclusief 21% BTW.

Betaling voor trainingen en workshops dient te geschieden uiterlijk 2 weken voordat de training of workshop start, tenzij anders overeengekomen.

Voor meerdaagse trainingen kun je kiezen voor gespreide betaling. Het maximum aantal termijnen is gelijk aan het aantal trainingsdagen, waarbij de termijn betaald dient te zijn voordat de trainingsdag plaatsvindt. Bij gespreide betaling reken ik 5% administratiekosten.

Annuleringsvoorwaarden vind je onder punt 5 van de Algemene Voorwaarden.