Gedachten hebben continu invloed op jouw gevoel.

StressGa eens na welk gevoel jouw gedachten jou geven. Bevalt het je?

Met enige oefening kun je leren om zowel jouw gedachten, als jouw gevoel (vrijwel) tegelijkertijd waar te nemen. Bij elke gedachte die je hebt, ontstaat er namelijk ook een gevoelsreactie in jezelf. Het gevoel kun je vaak niet kiezen, dat ontstaat onbewust. Maar jouw gedachten kun je wel kiezen.
In deze blog laat ik je zien hoe dat werkt en wat je kunt doen.
Soms ben je in gedachten bezig met allerlei dingen die je niet bevallen. Het is koud en nat weer, op het werk is het veel te druk, je man had weer eens geen aandacht voor je, etc., etc. Als je dan gaat opletten hoe jij je voelt, zul je merken dat er een somber en bedrukt gevoel is. Of misschien voel jij je gestrest of erg verdrietig. In ieder geval is het niet waarschijnlijk dat jij je er gelukkig bij voelt.

Je gedachten verzetten

Zonder de moeilijkheden te ontkennen, kun je ook de keuze maken om jouw aandacht te verschuiven naar wat er wel goed is. Kijk eens naar hoe goed je dat stuk werk hebt afgerond, het kleine, maar persoonlijke gesprekje met die collega, de lekkere, gezonde lunch die je voor jezelf hebt gemaakt, of wat het ook maar is dat vandaag wel goed is gegaan. Voel hoe goed jij je over dat onderdeel van jouw leven kunt voelen. En laat dat gevoel dan eens door jouw hele lichaam stromen en geniet ervan.
Je zult merken dat je de moeilijke dingen in het leven veel beter aan kunt wanneer jij je prettig voelt. Het herfstweer heeft zijn eigen charme, ondanks de drukte blijf je ontspannen je werk doen en je vraagt simpelweg om de aandacht waar je behoefte aan hebt.
Soms is het niet moeilijker dan zelf je gedachten verzetten om te Groeien in Geluk.
En soms vraagt dat een periode van oefenen. Gun je dat jezelf?
Laat in een reactie hieronder eens weten wat jou helpt om je gedachten te verzetten en je fijner te voelen.

Ik heb gisteren een prachtige try-out gehad van mijn workshop FEELINGS! Niet in de zin dat alles perfect liep, zoals ik gepland had. Verre van dat, zelfs. Ik heb af en toe pijnlijk duidelijk gekregen wat niet werkt. Samen met mijn publiek was ik zoekende welke benadering voor hen beter werkte.

Wat ik als prachtig heb ervaren, is de open en persoonlijke manier waarop we aan het zoeken waren, de ruimte en respect die er was voor ieders inbreng en de mooie verbinding die daardoor in de groep ontstond.
De workshop ging over emoties… En die waren er. Ook bij mezelf. De emoties mochten er zijn. En met de handvatten uit de workshop hebben we die emoties onderzocht en gekeken hoe we van daaruit tot constructieve actie konden komen. Dit belangrijkste onderdeel van de workshop bleek wel aan te slaan en de deelnemers stappen verder te helpen. Mijzelf ook, trouwens.
Ik voel me intens dankbaar voor de inzichten die ik uit deze try-out meeneem. De workshop wordt er beter door en ik groei zelf ook enorm. Groeien in Geluk… Dat is ten slotte wat ik wil en wat ik wil delen.

IK ben de allerbelangrijkste persoon in mijn leven, want ik ben het centrum van mijn wereld. Alleen als ik mijn eigen waarde goed besef, kan ik waarde toevoegen aan de wereld. 

ZelfwaarderingMijn houding is bepalend

Wanneer ik me steeds weer richt op wat er niet goed is aan mij, maak ik mezelf kleiner. Dan wil ik mezelf verstoppen voor de wereld.

Zolang ik mezelf kleiner maak, dan ik eigenlijk ben, doe ik mezelf tekort en kan ik niet mijn volle vermogens inzetten voor mezelf en anderen. In plaats daarvan ga ik aandacht en bevestiging halen van buiten. Of ik geef wel aan anderen, maar met de intentie om te krijgen.

Als ik mij richt op het vele goede in mij, kan ik juist deze dingen gaan delen en inzetten voor een beter leven voor mezelf én voor anderen.

Zorg voor mezelf

Als ik zorg draag voor mijn persoonlijke groei en steeds meer van mezelf ga houden, heb ik ook steeds meer te geven. En van dat geven ga ik mij gelukkiger voelen. Want daardoor ervaar ik dat mijn leven zinvol is en bevestig ik zelf dat ik waardevol ben.

Mag jouw zelfwaardering ook omhoog? Dan kun je nu beginnen met jezelf een aantal vragen te stellen. Doorloop de vragen één voor één en verras jezelf!

 

Vragen aan jezelf

 • Hoeveel waardeer ik mijzelf meestal op een schaal van 1 tot 10?
 • Welke kwaliteiten zie ik bij mezelf? Kennis, ervaring en eigenschappen… Schrijf alles op.
 • Hoe zet ik mijn kwaliteiten in voor anderen en voor de wereld?
 • Welke kwaliteiten wil ik graag verder ontwikkelen?
 • Hoe ga ik dat doen?
 • Wat ga ik de wereld daarmee nog meer bieden?
 • Bij nader inzien… Hoe waardeer ik mezelf nu (1-10)?

 

Ik heb een handicap: ik ben in veel opzichten een perfectionist.
Door mijn kritische blik naar mijn eigen handelen, zie ik al heel snel wat er niet goed gaat. En naar mijn mening moet dat dan beter kunnen. En natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Ook ik ben een mens en maak onvermijdelijk fouten.

De vraag is: Hoe erg is het eigenlijk om fouten te maken en in welk opzicht zou fouten maken ook goed kunnen zijn? 

Fout gemaakt? Prima!Dat het menselijk is om fouten te maken is algemeen bekend. Toch wordt het vaak niet geaccepteerd. Al op de basisschool worden kinderen steeds weer gewezen op hun fouten en dit gebeurt vaak met een negatieve lading. Zo groeien we allemaal op met het idee dat het erg is om fouten te maken en dat wij minder goed zijn dan anderen wanneer we dat doen. We leren ons te schamen.

Ervaring en ontwikkeling

Natuurlijk is het een mooi streven om zo min mogelijk fouten te maken. Zeker wanneer er mensenlevens op het spel staan, zoals in het verkeer of bij medische operaties, willen we ons uiterste best doen om goed te handelen. Maar hoe leren we om een goede inschatting  van een situatie te maken? Om snel en adequaat te reageren? Om heel nauwkeurig te werken? Dit kunnen we uitsluitend leren door ervaring op te doen.

Ervaring wordt opgebouwd uit positieve en negatieve ervaringen tezamen. Zo leer je wat positieve gevolgen heeft en welke handelingen of uitspraken negatieve gevolgen hebben. Op basis hiervan neem je nieuwe besluiten over hoe je wilt handelen. Je leert en ontwikkelt jezelf.

Zo bekeken is het maken van fouten (handelingen met negatieve of ongewenste gevolgen) even waardevol als dingen goed doen. Het is een onlosmakelijk deel van het ontwikkelingsproces van de mens.

Doorgaande ontwikkeling betekent dat je op een steeds hoger niveau komt. Als je een fout (een paar keer) gemaakt hebt en je neemt de gevolgen serieus, dan zul je diezelfde fout niet zo snel weer maken. Je wilt echter verder en gaat nieuwe dingen proberen. Dan zul je opnieuw regelmatig fouten maken, voordat je zover bent dat je het meestal goed doet. De keus is dus: ofwel fouten voor lief nemen, ofwel stilstaan in je ontwikkeling.

Concentratie

Een andere reden waarom mensen fouten maken, ook in dingen waar ze normaal gesproken erg goed in zijn, is onvoldoende opletten of concentreren. Wanneer je ziek bent, overstuur, afgeleid, moe of gestrest, is het moeilijk om je volledige aandacht te hebben bij hetgeen je doet. Ook wanneer je nog niet geleerd hebt om je langere tijd te concentreren, kan dit leiden tot fouten.

Als je merkt dat je fouten maakt door een gebrek aan concentratie, kun je in grote lijnen twee dingen doen:

 • Je zorgt dat je concentratie (tijdelijk) verbetert of
 • Je staakt je handeling en pakt de oorzaak van je concentratieprobleem aan.

In beide gevallen heeft het geen zin om jezelf verwijten te maken over de fouten die je maakte.

Verantwoordelijkheid nemen

Vanuit onze opvoeding is het een vreemd idee dat iemand ongestraft fouten zou mogen maken. Dit geldt nog meer wanneer de fouten schadelijk zijn voor anderen. Het zou ook niet logisch zijn wanneer de gemaakte fouten geen consequenties hebben. Dan wordt er namelijk niets geleerd.

Wil je je als mens ontwikkelen dan heb je de verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten, die je maakt. Soms betreft dat het ‘opruimen van de scherven’, soms het maken van excuses of veranderingen, en soms het accepteren van de gevolgen, wanneer die onomkeerbaar zijn. Dat kan pijn doen en zelfs gewetensnood brengen (bijvoorbeeld na een dodelijk verkeersongeluk). Hier heb je je dan toe te verhouden, voordat je verder kunt.

Wanneer je de gevolgen van je fouten serieus neemt en er verantwoordelijkheid voor draagt, heeft het geen zin om jezelf iets te verwijten. Het heeft ook geen enkele zin om anderen verwijten te maken. Je kunt ze hooguit aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun handelen.

Liefdevol leren van je fouten

Als je fouten vanuit begrip en welwillendheid benadert, zonder de consequenties opzij te schuiven, geef je jezelf en een ander de meest voedende reactie om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Het leidt daardoor tot een Groei in Geluk.

Begin altijd met een stukje zelfonderzoek, zodat jij je goed bewust wordt van de huidige situatie, wat je wilt veranderen en hoe.

Vragen voor jezelf

 • Hoe ga ik om met fouten van mezelf of anderen?
 • Op welke manier neem ik de verantwoordelijkheid voor mijn fouten?
 • Kan ik dit doen zonder zelfverwijt?
 • Wat was de ‘opbrengst’ van mijn grote fouten uit het verleden?
 • Wat zou ik willen veranderen in mijn houding ten opzichte van fouten maken?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan hulp?
Neem dan gerust contact met mij op.

Het lijkt een modeziekte: stress. Bijna iedereen kent het uit ervaring. Mensen uit alle lagen van de bevolking lijden eronder.
Er is natuurlijk al veel over dit onderwerp geschreven. Meestal over de negatieve gevolgen ervan. Ik wil in dit artikel een ongebruikelijke benadering van stress hanteren: welke boodschap kan stress je geven?

Acute Stress

StressIk ben ervan overtuigd dat elke reactie van lichaam en geest gericht is op zelfbehoud. De reactie is altijd logisch en zinvol, gezien vanuit de reeds opgedane ervaringen en ‘kennis’ die je hebt. Wanneer je vaak of langdurig last hebt van stress in je lijf, dan is hier ook een duidelijke, hoewel meestal onbewuste, logica aan verbonden.

Stress is simpel gezegd de reactie die ontstaat wanneer de belasting op lichaam of geest groter is dan de belastbaarheid. Ofwel: wanneer je meer op je bordje krijgt, dan je op dat moment aan kan of aan denkt te kunnen. De stressreactie maakt tijdelijk extra energie vrij en zorgt voor een zeer gerichte focus, zodat je tijdelijk (!) in staat bent om een bedreigende situatie beter te hanteren en te overleven. Enorm zinvol, dus.

De boodschap, die bij de stressreactie hoort, is:
Zorg dat je de situatie of jouw eigen belastbaarheid snel verandert!

Er zijn dus twee ingangen om de stress te verminderen. Enerzijds kun je te grote belasting verminderen. Dit vraagt om een goede analyse van de stressoren. Wat maakt de situatie zo zwaar en welke mogelijkheden zijn er om verandering te brengen? Zo kun je bijvoorbeeld kiezen bepaalde taken te delegeren, achterstanden gestructureerd weg te werken, onenigheid in werk of privé bij te leggen, grenzen te stellen, of wat er dan ook maar nodig is.

Anderzijds is het wellicht mogelijk om je eigen belastbaarheid te verhogen. Wat kom je tekort om de situatie aan te kunnen en hoe kun jij jezelf versterken? Dit kan misschien door wat energie bij te tanken in een vrije dag of korte vakantie. Maar denk ook aan het bewust scheiden van werk en privé, het trainen van benodigde vaardigheden, of leren ‘nee’ te zeggen. Ook fysieke training kan helpen, doordat het de conditie verbetert en het de broodnodige afwisseling geeft van het vele denkwerk dat de meeste mensen tegenwoordig doen.

Chronische Stress

Een andere benadering is nodig wanneer er chronische stress is ontstaan.
Bij chronische stress zie je vaak dat lichaam en geest gewoon niet meer weten hoe ze kunnen ontspannen, ook niet wanneer er helemaal geen bedreigende situatie meer is. De verhoogde staat van paraatheid is continu geworden en blijft voortdurend energie vreten. Dit leidt na verloop van tijd vaak tot een burn-out.

Bij chronische stress is het belangrijk om weer te leren ontspannen.

Omdat echt ontspannen zo ‘vreemd’ is geworden, vraagt dit tijd en aandacht en vaak zeer bewuste oefening.
Ook hier is de juiste methode niet voor iedereen hetzelfde. Sommigen hebben baat bij mindfullness training, anderen bij sporten, sauna, massages, de natuur in gaan of juist meer socialiseren. Van harte hardop lachen is een geweldige methode om spanningen los te laten en even helemaal te genieten van het moment. Een sociale omgeving opzoeken waarin samen gelachen mag worden, is dan ook bijzonder gezond.

Zelfonderzoek

Het regelmatig ervaren van stress gaat ten koste van jouw geluksgevoel.
Heb jij het idee dat je soms of zelfs vaak last hebt van stress? Dan is het zinvol om een stukje zelfonderzoek te doen. Met de antwoorden, die je dan vindt, kun jij zelf stappen ondernemen om meer te ontspannen en meer te genieten van het leven.

Vragen aan jezelf

 • Welke situaties ervaar ik regelmatig als stressvol?
 • Welke factoren werken voor mij stressverhogend?
 • Wat zijn mijn mogelijkheden om de situatie te veranderen? (Denk creatief!)
 • Hoe kan ik mezelf versterken?
 • Wat zijn voor mij goede manieren om werkelijk te ontspannen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan hulp?
Neem dan gerust contact met mij op.

Leven is bewegen. En dat geldt op vele vlakken: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal.
Wanneer je op één van deze gebieden langdurig niet of onvoldoende beweegt, geeft dit ernstige beperkingen. Maar een teveel aan beweging leidt ook tot problemen. Dit artikel gaat over disbalans herkennen en de juiste balans zoeken. Een balans die jou gelukkiger maakt.

Te weinig bewegen

Te weinig bewegen geeft verstijving en een gebrek aan conditie. Vervolgens kost het meer moeite om te bewegen en ontstaat de neiging om het bewegen uit de weg te gaan: een negatieve spiraal. Uiteindelijk ontstaat er verstarring en stagnatie. Kent jij voorbeelden uit jouw omgeving van mensen te weinig bewegen?

 • Fysiek: ze zitten de hele dag, hun lichaam voelt stijf en ze worden bij de kleinste inspanning al moe.
 • Mentaal: ze lijken niet meer in staat om samenhangend na te denken of door te denken of ze denken alleen nog maar in hun bekende en vertrouwde ‘straatjes’.
 • Emotioneel: ze zijn emotioneel ‘vlak’ geworden en voelen nauwelijks meer boosheid, plezier of andere emoties.
 • Sociaal: ze hebben niet of nauwelijks sociale contacten en weten ook niet hoe deze aan te gaan of te onderhouden.

Als je zulke mensen kent, of misschien jezelf in één van deze beschrijvingen herkent, probeer dan zo flexibel te zijn om er oordeelvrij naar te kijken. Elk gedrag heeft een oorzaak en door deze te onderkennen en ermee aan de slag te gaan, ontstaat er weer de mogelijkheid om meer te gaan bewegen. En wanneer er meer beweging komt, ontstaat er na een tijdje vanzelf meer levendigheid en de behoefte om te bewegen.

Te veel bewegen

Teveel bewegen is ook mogelijk. Dit is het geval wanneer er te weinig rustperiodes zijn, waarin ontspanning en herstel kan plaatsvinden. De risico’s zijn dan uitputting en slijtage. Sommige mensen zijn ‘verslaafd’ aan bewegen. Als zij zich rot voelen, gaan ze nog meer bewegen en kunnen daarbij behoorlijk uit de bocht vliegen.
Herken je wellicht sommige van de volgende types, die teveel bewegen?

 • Fysiek: veel blessures, dreigende uitputting, risico op sporthart
 • Mentaal: onrustig, overal over nadenken, risico op overspannenheid
 • Emotioneel: met heel weinig aanleiding al in heftige emoties schieten, risico op psychose
 •  Sociaal: continu contact zoeken met anderen en niet alleen kunnen zijn.

Ook hier is het van belang om oordeelvrij te onderzoeken van waaruit de behoefte aan extreem veel bewegen ontstaat en hoe er meer rust kan worden gevonden om tot een betere balans te komen.

BalansIn beweging blijven

Als jij werkt aan een juiste balans op elk gebied, dan vind je steeds meer innerlijke rust en een Groei in Geluk.
Mogelijk vraagt dit om duidelijke veranderingen in jouw leven. Wees er niet bang voor, maar ga er stapsgewijs mee bezig. Ook hierin is het verstandig om niet te veel en niet te weinig te bewegen.

Verandering

Wil jij op bepaalde vlakken meer of minder gaan bewegen? Kies dan voor de combinatie van inzicht en oefeningen, die leiden tot een geleidelijke verandering.
Wees mild voor jezelf, terwijl je jouw doel blijft nastreven. Je kunt beginnen met de volgende vragen.

Vragen

 • Hoeveel beweeg ik op elk van de genoemde gebieden?
 • Op welke gebieden zou de balans beter kunnen?
 • Wat maakt het lastig om te veranderen?
 • Wat zou mij op weg helpen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan hulp?
Neem dan gerust contact met mij op

In het algemeen kun je zeggen dat mannen meer prestatiegericht zijn en vrouwen meer procesgericht. Maar wat houden deze termen in en wat betekent het in de praktijk?
In dit artikel belicht ik voor- en nadelen en vooral ook mogelijkheden van deze twee benaderingen. 

Prestatiegericht

Prestatiegericht wil zeggen dat het einddoel, ofwel de verrichtte prestatie, het belangrijkste is voor jou. De weg er naartoe is minder interessant.  Het doel heiligt de middelen.

Voordelen van deze instelling zijn jouw doelgerichtheid, vaak leidend tot snelle, effectieve acties.
Wanneer je prestatiegerichtheid combineert met het stellen van heldere doelen en met doorzettingsvermogen, dan kan jij grote ambities waarmaken.

Het grootste nadeel is dat je vaak voorbij gaat aan gevoelens, behoeften en waardevolle inzichten die je op de weg naar het doel kunt krijgen. Soms verdwijnt zelfs je zicht op de reden waarom je dit doel nastreeft.
Het gebeurt waarschijnlijk niet zelden dat je een doel haalt, maar dat dit niet het gevoel van vervulling geeft, die je verwacht had. Of het gevoel van blijdschap en vervulling is al snel weer voorbij, want er moet een volgend doel gehaald worden.

Procesgericht

Ben je een procesgerichte iemand, dan is het einddoel minder belangrijk dan alles wat er onderweg gebeurt. Gevoelservaringen, inzichten en menselijke contacten maken een groot deel uit van het gevoel van vervulling, waarnaar jij zoekt.  Het pad is het doel.
Gecombineerd met voldoende (zelf)reflectie en de bereidheid te veranderen brengt procesgerichtheid je meer (zelf)inzicht, (zelf)vertrouwen en gemoedsrust.
Op deze manier leef je meer in het moment en ben jij je bewust van wat er gebeurt. Het geeft jou de mogelijkheid om je gedrag en jouw doelen aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften.

De nadelen komen voort uit de oneindigheid van processen. Je hebt waarschijnlijk de neiging altijd door te gaan en nooit tot een afronding te komen. Daardoor krijg je mogelijk minder voor elkaar en kun je ook nooit je successen vieren.

Samengaan

Uiteraard is er altijd sprake van een samengaan van prestatie en proces. De kunst is om de juiste verhouding voor jouzelf te vinden, die leidt tot een gelukkig leven.

Ikzelf ben van nature voor zo’n 80% procesgericht met een groot reflecterend vermogen. Dit heeft mij zeer waardevolle inzichten opgeleverd, die ik gebruik in mijn coaching. Het betekent ook dat het bereiken van mijn doelen mij veel meer aandacht en energie kost. Het neerzetten van prestaties lukt mij alleen wanneer ik me er bewust op richt en de waarde ervan inzie voor mijn persoonlijke proces.

Andersom zal het voor een sterk prestatiegericht persoon veel moeite kosten om zich op het proces te richten. Vooral het innerlijk proces is dan lastig. Pas als duidelijk is wat het oplevert, ontstaat er mogelijk de motivatie om meer procesmatig bezig te zijn. En dan nog blijft het lastig.

Oefenen

Het zal altijd moeilijk zijn om iets te doen wat niet direct in jouw aard ligt.  Zelfs als je beseft dat het wel degelijk de moeite waard is! Door het onbekende te ontdekken en ermee te oefenen, kun jij het jezelf wel eigen maken.
Begin met jezelf een aantal vragen te stellen.

Vragen

 • Wat is bij mij de verhouding tussen prestatiegerichtheid en procesgerichtheid?
 • Wat levert dit mij op?
 • Wat mis ik eigenlijk nog?
 • Wat zou ik willen bereiken of veranderen?
 • Wat is daarvoor nodig en welke eerste stap kan ik al zetten in die richting?

Prestatie of Proces?

 

Vrede geeft GeluksgevoelEen werkelijk geluksgevoel komt voort uit vrede met jezelf en de wereld, een zinvol bestaan leiden en een positieve bijdrage leveren voor jezelf en anderen. 
Veel mensen veronderstellen dat geluk bereikt wordt door het wegwerken van negatieve gevoelens en ervaringen via verdoving, verslavingen, ontkenning en het najagen van kortstondig plezier. Dit houdt de focus echter op (het vermijden van) negatieve gevoelens en brengt geen werkelijk geluksgevoel.

Pas wanneer je de negatieve gevoelens en ervaringen kunt accepteren voor wat ze zijn, kun je je gaan richten op de positieve gevoelens en ervaringen in het leven. Hieruit ontstaat een werkelijk geluksgevoel.

Moeder Theresa zei al:
“Lieve God, geef mij de kracht om de dingen te veranderen, die ik kan veranderen,
de moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te zien.” 

Voor mij vat dit samen wat ervoor nodig is om gelukkig te worden, vooral wanneer je deze uitspraak net zo goed toepast op je innerlijke wereld als op de uiterlijke.

Voor de meeste mensen zit het grootste probleem in het vinden van vrede in en met zichzelf. En zoals je met jezelf omgaat, ga je ook met de wereld om. Vandaar alle strijd en negativiteit, die er in de wereld heerst.

Ik pleit ervoor om jezelf en anderen te helpen om innerlijke rust en vrede te vinden.
Dit geeft een nieuwe stap richting een wezenlijke bijdrage aan de wereldvrede en het geluk van de mensheid.