Helpende en belemmerende Emoties

Emoties zijn deel van het leven. Soms mooi, soms moeilijk.
Natuurlijk hebben emoties hun nut. Anders waren ze er niet. En soms kunnen ze ook behoorlijk belemmerend werken. Dit artikel gaat over het belang van emoties en de valkuilen.

Het belang van pure emoties

Alle emoties zijn belangrijk in het leven. Elke emotie heeft zijn eigen boodschap en heeft nut. Een paar voorbeelden: Na een verlieservaring is verdriet de emotie die passend is en die aanzet tot het verwerken van dit verlies. Boosheid maakt je erop alert dat jouw grenzen (bijna) worden overschreden en geeft de energie om die grenzen te herstellen. Een schuldgevoel is passend wanneer je een fout hebt gemaakt waar een ander van te lijden heeft. Het helpt om je bewust te zijn van de consequenties van je handelen en actie te nemen de schade zo goed mogelijk te herstellen en herhaling te voorkomen.

Ik ben er absoluut een voorstander van om emoties de ruimte te geven, die nodig is. Het zal je leven verrijken! Dat geldt dan vooral voor pure emoties.