Emoties zijn deel van het leven. Soms mooi, soms moeilijk.
Natuurlijk hebben emoties hun nut. Anders waren ze er niet. En soms kunnen ze ook behoorlijk belemmerend werken. Dit artikel gaat over het belang van emoties en de valkuilen.

Het belang van pure emoties

Alle emoties zijn belangrijk in het leven. Elke emotie heeft zijn eigen boodschap en heeft nut. Een paar voorbeelden: Na een verlieservaring is verdriet de emotie die passend is en die aanzet tot het verwerken van dit verlies. Boosheid maakt je erop alert dat jouw grenzen (bijna) worden overschreden en geeft de energie om die grenzen te herstellen. Een schuldgevoel is passend wanneer je een fout hebt gemaakt waar een ander van te lijden heeft. Het helpt om je bewust te zijn van de consequenties van je handelen en actie te nemen de schade zo goed mogelijk te herstellen en herhaling te voorkomen.

Ik ben er absoluut een voorstander van om emoties de ruimte te geven, die nodig is. Het zal je leven verrijken! Dat geldt dan vooral voor pure emoties.

Oneigenlijke emoties

Ken je die situaties dat iemand bij overschrijding van zijn grenzen alleen maar verdrietig wordt en niet boos? Ik was zelf zo iemand. Of dat iemand na een gemaakte ernstige fout geen schaamte toont, alleen boosheid op de situatie en anderen? Dit is wat ik oneigenlijke emoties noem.

Door de pure en meest passende emotie om te zetten in een andere emotie, probeer je op jouw manier toch wat controle te krijgen op de situatie. Dit gebeurt trouwens voornamelijk onbewust. Het is uit een behoefte aan zelfbescherming. Je hebt ooit onbewust besloten dat die betreffende pure emotie te bedreigend is voor jou en vermijdt hem daardoor.

Het probleem is dat oneigenlijke emoties je niet werkelijk verder helpen in het leven. Het is alleen gericht op het vermijden van pijn op korte termijn. Wil jij je gelukkiger voelen en meer genieten van het leven, dan kun je dit patroon maar beter leren doorbreken.

Blijven hangen in emoties

Een ander patroon dat je misschien weleens hebt meegemaakt, is het blijven hangen in een bepaalde emotie. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je dagenlang erg gekwetst en boos blijft na een gebeurtenis, zonder dat er werkelijk iets verandert. Dit is uiteraard niet helpend.

Om het even kort door de bocht te zeggen: Dit patroon ontstaat als we onszelf aanpraten dat we machteloos slachtoffer zijn. “De oorzaak en schuld van de ellende ligt buiten mezelf en ik kan er niets aan doen.”
Sommige mensen kunnen dit zelfs jaren volhouden! Dat zijn echte doorzetters, alleen jammer dat ze er niet gelukkiger van worden.

Ik verwoordde het bovenstaande bewust met ‘…onszelf aanpraten…’. De dingen die je tegen jezelf zegt hebben grote invloed op hoe jij je voelt. Sterker nog: De pure emotie zal maar kort blijven bestaan en ebt vanzelf weg. Alles wat jij na 2-10 minuten nog voelt over een gebeurtenis, komt voort uit jouw eigen gedachten erover. Gedachten aan gemis, aan onrecht, aan fouten, etc.
Als je dit eenmaal beseft, dan is de logische conclusie dat jij zelf de macht hebt om iets te veranderen.

Gelukkiger worden met emoties

Het goede nieuws is:

Je hebt meer invloed op jouw welbevinden dan je misschien dacht!

Als je een pure emotie voelt, snel en heftig en passend bij de situatie, maak er dan goed gebruik van. De emotie is letterlijk energie in beweging. En die energie kun je aanwenden om een passende actie te nemen. Dit werkt absoluut verrijkend!

Merk je dat er vaak oneigenlijke emoties komen, meestal gekoppeld aan bepaalde situaties, sta er dan eens bij stil. Merk op dat het niet helpend is en zoek mogelijkheden om dit patroon te doorbreken.

En blijf je hangen in bepaalde emoties? Herken en verander jouw gedachten. Maak een nieuwe keuze. Je kunt jouw plezier in het leven enorm voeden! Dan blijkt dat jij degene bent die bepaalt of je gelukkig bent, ondanks wellicht moeilijke omstandigheden.

Hulp bij het omgaan met emoties

Ik weet het: van een afstand is het makkelijk praten. Wanneer je middenin een sterk patroon en rotgevoel zit, is verandering ontzettend moeilijk. Dat besef is het moment om hulp te vragen.

Juist onbewuste patronen zijn zelf moeilijk te veranderen. Gelukkig zijn er veel manieren waarop ik als Gelukscoach jou hierbij kan helpen. En misschien is het fijn om te weten dat ik voornamelijk werk vanuit lichtheid en plezier. Je hebt al lang genoeg geleden.

Ook als Lachcoach werk ik met het doorbreken van belemmerende patronen. De Lach heeft op zijn eigen speelse wijze een grote kracht, die we bewust kunnen inzetten. Meer over het kiezen voor de Lach in relatie tot emoties lees je in dit artikel op mijn Lach-website.
.

Ik wens je een fijne, gevoelvolle dag toe!