Berichten

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

  1. Brainstormen
  2. Prioriteren
  3. Achterliggende behoeften verhelderen
  4. Toekomst voorspellen
  5. Actie ondernemen

In mijn vorige blogs sprak ik over Brainstormen en Prioriteren. Stap 3 gaat over jouw achterliggende behoeften. Ofwel: waarom wil jij dit doel bereiken? Wat maakt het zo belangrijk voor jou?

3.     Achterliggende behoeften verhelderen

Soms denk je dat het duidelijk is wat je wilt en waarom. Totdat je door gaat vragen bij jezelf. Dat kan verrassende inzichten geven in jouw onbewuste beweegredenen. Daar gaat deze stap over.

Waarom?
Het principe is erg eenvoudig: Je vraagt jezelf telkens opnieuw naar het waarom. Zo kom je tot jouw (wellicht onbewuste) achterliggende behoeften.

Doe dit voor elk doel afzonderlijk. 
Spreek je doel uit. En vraag jezelf “Waarom?”  Laat het antwoord uit je binnenste opkomen. 
Wanneer je dat antwoord hebt, vraag je opnieuw: “Waarom?” 
Ga net zolang door tot er echt geen nieuwe antwoorden komen. 
Het Waarom is een korte uiting van vragen als  “Waarom wil ik dit? Waarom is dit belangrijk voor mij?”

Een voorbeeld 
“Ik wil meer geld verdienen.”  –  Waarom? 
“Dan kan ik alles betalen wat ik nodig heb.”  –  Waarom (wil ik dat)? 
“Dan ontstaat er rust en ontspanning in mijn leven.”  –  Waarom (heb ik dat nodig)? 
“Dan kan ik meer tijd en aandacht besteden aan mijn familie en vrienden.”  –  Waarom? 
“Dan kan ik een diepe verbinding gaan ervaren, die ik nu mis.” 

In bovenstaand voorbeeld blijkt dat de behoefte aan meer inkomen eigenlijk gaat over de behoefte aan rust en verbinding. Het is belangrijk om dat te beseffen, zodat je de goede keuzes maakt voor jezelf. Want wat gebeurt er als deze persoon al haar tijd en energie steekt in geld verdienen en daardoor haar contacten verwaarloost? Dan krijgt zij nooit waar ze echt behoefte aan heeft.

Doel herzien
Wanneer je jouw achterliggende behoeften duidelijk hebt, kun je jouw doel herschrijven, zodat het hier recht aan doet. In het voorbeeld kan dat zijn: “Ik wil meer geld verdienen om in rust een diepere verbinding aan te gaan met mensen.”  Maar je kunt ook je doel helemaal veranderen: “Ik wil een diepe verbinding ervaren in het contact met anderen.” Net wat voor jou goed voelt.

Doe dit onderzoek voor elk doel dat je na stap 2 (Prioriteren) hebt overgehouden. Soms merk je dat meerdere doelen dezelfde achterliggende behoeften willen vervullen. Interessant! Misschien laten ze zich combineren. 
Hoe maak je jouw doelen nog meer ‘to the point’?

De volgende stap
Wees niet bang om weer hele nieuwe keuzes te maken met wat je nu hebt ontdekt.  In de volgende stap ga je namelijk het effect van jouw herschreven doelen checken. Hoe werkt het nastreven en bereiken van het doel door in jouw leven? Je gaat dus jouw eigen ‘toekomstvoorspelling’ maken.