Berichten

Jij bent het centrum van jouw leven.

Dat maakt dat jij jouw leven kunt leiden.

Wanneer je iets of iemand anders belangrijker maakt,
dan moet jij volgen.
Je wordt dan een machteloos slachtoffer
van de omstandigheden.

Als Gelukscoach help ik mijn cliënten vooral
door hen bij zichzelf te brengen.
Achter je pijn, verdriet, boosheid en machteloosheid
schuilt jouw kracht.

Vanuit jouw kracht en weten wat voor jou echt belangrijk is,
kun je jouw leven leiden.
Je maakt dan de keuzes die voor jou kloppend zijn.
Ongeacht wat een ander vindt.

Dat kan ook een keuze zijn om een tijd er voor een ander te zijn,
of iemand te volgen.
Je weet dan echter dat het jouw keuze is,
vanuit jouw persoonlijke waarden.

Op moeilijke omstandigheden, reageer je op een manier
die voor jou passend is.
Ook als jij de omstandigheden niet kunt veranderen,
kun je nog steeds trouw zijn aan jezelf.

Zo ga jij het leven leiden dat kloppend is voor jou.
En dat maakt een mens intens gelukkig :).

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blogs sprak ik over Brainstormen, Prioriteren en Achterliggende Behoeften en je Toekomst Voorspellen. De laatste stap is natuurlijk actie ondernemen. 

5.     Actie ondernemen

Geen enkel doel wordt behaald zonder de nodige actie. Zitten afwachten brengt je niet datgene wat jij wenst. Maar hoe koppel je de juiste acties aan jouw gestelde doel(en)?

Doel voor ogen
Ten eerste wil je jouw doel(en) altijd goed voor ogen houden. Maak dat gerust letterlijk en hang de tekst of een direct aan het doel gekoppelde afbeelding op een goed zichtbare plek in jouw huis. Je kunt bijvoorbeeld een moodboard maken waar jij helemaal blij van wordt.

Met jouw doel voor ogen blijft jouw energie gericht op datgene wat jou gelukkig maakt. 

Subdoelen
Mij helpt het vervolgens om een aantal subdoelen te bepalen. Wat heb ik nodig om mijn hoofddoel te behalen? Welke omstandigheden heb ik te creëren?
Zo kan het zijn dat ik mijn voeding ga veranderen om uiteindelijk optimaal te functioneren in mijn werk. Ook een ontspannen thuissituatie kan nodig zijn. Of je sociale netwerk vergroten. Of iets nieuws leren. Of wat er voor jou dan ook belangrijk voelt om jouw uiteindelijke doel dichterbij te brengen.

Kleine stapjes
Binnen elk subdoel kun je weer kleinere stapjes onderscheiden. Maak de stapjes zo klein, dat je ze makkelijk kunt zetten. Wanneer vooruitgang nog te moeilijk of te zwaar lijkt, dan zoek je een nog kleinere stap. Stap voor stap is de enige manier om een lange reis te maken.

Kijk ook hoe je elke stap zo leuk mogelijk maakt. Want de weg naar jouw doel is zeker zo belangrijk als het doel zelf.

Omgaan met tegenslagen
Doelen nastreven gaat niet altijd makkelijk. Vaardigheden ontwikkelen is bijvoorbeeld vaak een groot onderdeel. Dit kost tijd en inzet en doorzettingsvermogen. En de kans op fouten maken is groot. Ook kunnen de omstandigheden of reacties van anderen een flinke uitdaging vormen.

Wanneer je fouten en tegenslagen verwelkomt als momenten om je extra aan te ontwikkelen, worden ze goed in plaats van slecht, mooi in plaats van lelijk. Je wordt er dan alleen maar beter, slimmer, vindingrijker en sterker door. Dat is een fijn idee, toch? 
Door te kiezen om jouw focus te verleggen van tegenslagen naar mogelijkheden en groei, maak je jouw ontwikkeling veel prettiger. 

Geniet van de weg
Ik hoop oprecht dat deze reeks over doelen stellen jou verder heeft geholpen. Het leven is als een reis: waar je ook heen gaat, je komt telkens een stap verder. Ik wens je toe dat je enorm geniet van jouw reis door het leven. 

Behoefte aan wat steun of begeleiding op jouw weg? Iemand die een tijdje met jou oploopt en je helpt om sommige blokkades te overwinnen? Neem even contact met mij op en we bespreken samen of ik je daarbij kan helpen. 

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blogs sprak ik over Brainstormen, Prioriteren en Achterliggende Behoeften. In Stap 4 ga jij je voorstellen hoe jouw toekomst eruit gaat zien. Je gaat je wagen aan jouw toekomst voorspellen. 

4.     Toekomst voorspellen

Je hebt een of enkele fantastische doelen geformuleerd, waarbij jij je enorm goed voelt en je wilt er direct mee aan de slag. Vanzelfsprekend. Toch is het goed om nog een check uit te voeren, voordat je in actie komt.

Deze check draait om voorstellingsvermogen. Neem ook hier rust en tijd om te onderzoeken. Speel met gedachten, wees nieuwsgierig. Dan dienen de antwoorden zich wel aan.

Naar welke toekomst leidt dit doel?
De centrale vraag is: “Hoe gaat mijn toekomst er waarschijnlijk uitzien wanneer ik dit doel centraal stel in mijn leven en wil ik dat echt?”

Je gaat je nu inleven in het gevolg van jouw gekozen doel. Stel je voor wat er verandert in jouw leven door deze keus. Niet alleen bij het bereiken van het doel, maar ook op de weg ernaartoe. Wat brengt het je? Wat moet je ervoor laten? Hoe voelt het als je daaraan denkt? Welke van jouw kwaliteiten kun je inzetten en welke heb je nog te ontwikkelen?
Wil je naar aanleiding van jouw ‘toekomstvoorspelling’ nog iets bijstellen aan jouw doel? Dat mag!

Meerdere doelen
Wanneer je meerdere doelen hebt, ga je eerst voor elk afzonderlijk een ‘toekomstvoorspelling’ maken. Word je er blij van? Geweldig!

Daarna komt de belangrijke vraag: “In hoeverre gaan mijn gestelde doelen goed samen?”

Maak je opnieuw een voorstelling van jouw toekomst. Doordat je dit met elk doel afzonderlijk hebt gedaan, is het makkelijker om nu tot een gezamenlijk plaatje te komen. Of soms ook niet…

Conflicterende doelen? 
Soms ontdek je in deze fase dat verschillende doelen eigenlijk helemaal niet prettig samengaan. Dan heb je een paar mogelijkheden:

 • Je zoekt nog meer naar de essentie van elk doel. Wellicht wil je stap 3 (Achterliggende behoeften) nog eens doen. Aangezien alle doelen moeten leiden tot meer geluksgevoel voor jou, zal er altijd een overeenkomst zijn. Richt je op die overeenkomst en kijk van daaruit opnieuw naar de toekomst. Wellicht wil je nogmaals je doelen herformuleren?
 • Je beseft en erkent dat jij nu nog niet weet hoe je de doelen goed kunt combineren. Als je toch alle doelen wilt behouden, dan is het zaak om je open te stellen voor nieuwe inzichten en ideeën over hoe dat kan.
  Een mooie vraag hierbij is: “Wat zijn de mogelijkheden, die ik nooit voor mogelijk heb gehouden, die wanneer ik ze als mogelijkheid accepteer, een nieuwe realiteit voor mij doen ontstaan (met betrekking tot …)?” Deze vraag hoeft alleen gesteld te worden en niet beantwoord. De antwoorden komen op jouw pad wanneer jij ervoor open staat. (Deze vraag vond ik in een video van Access Consciousness.)

En nu verder
Ga altijd voor een toekomst waar jij je ontzettend blij en gelukkig bij voelt. Dit gevoel geeft je de motivatie en energie om door alle eventuele moeilijkheden heen toch jouw doel te behalen.

En nu is het tijd voor actie!

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blogs sprak ik over Brainstormen en Prioriteren. Stap 3 gaat over jouw achterliggende behoeften. Ofwel: waarom wil jij dit doel bereiken? Wat maakt het zo belangrijk voor jou?

3.     Achterliggende behoeften verhelderen

Soms denk je dat het duidelijk is wat je wilt en waarom. Totdat je door gaat vragen bij jezelf. Dat kan verrassende inzichten geven in jouw onbewuste beweegredenen. Daar gaat deze stap over.

Waarom?
Het principe is erg eenvoudig: Je vraagt jezelf telkens opnieuw naar het waarom. Zo kom je tot jouw (wellicht onbewuste) achterliggende behoeften.

Doe dit voor elk doel afzonderlijk. 
Spreek je doel uit. En vraag jezelf “Waarom?”  Laat het antwoord uit je binnenste opkomen. 
Wanneer je dat antwoord hebt, vraag je opnieuw: “Waarom?” 
Ga net zolang door tot er echt geen nieuwe antwoorden komen. 
Het Waarom is een korte uiting van vragen als  “Waarom wil ik dit? Waarom is dit belangrijk voor mij?”

Een voorbeeld 
“Ik wil meer geld verdienen.”  –  Waarom? 
“Dan kan ik alles betalen wat ik nodig heb.”  –  Waarom (wil ik dat)? 
“Dan ontstaat er rust en ontspanning in mijn leven.”  –  Waarom (heb ik dat nodig)? 
“Dan kan ik meer tijd en aandacht besteden aan mijn familie en vrienden.”  –  Waarom? 
“Dan kan ik een diepe verbinding gaan ervaren, die ik nu mis.” 

In bovenstaand voorbeeld blijkt dat de behoefte aan meer inkomen eigenlijk gaat over de behoefte aan rust en verbinding. Het is belangrijk om dat te beseffen, zodat je de goede keuzes maakt voor jezelf. Want wat gebeurt er als deze persoon al haar tijd en energie steekt in geld verdienen en daardoor haar contacten verwaarloost? Dan krijgt zij nooit waar ze echt behoefte aan heeft.

Doel herzien
Wanneer je jouw achterliggende behoeften duidelijk hebt, kun je jouw doel herschrijven, zodat het hier recht aan doet. In het voorbeeld kan dat zijn: “Ik wil meer geld verdienen om in rust een diepere verbinding aan te gaan met mensen.”  Maar je kunt ook je doel helemaal veranderen: “Ik wil een diepe verbinding ervaren in het contact met anderen.” Net wat voor jou goed voelt.

Doe dit onderzoek voor elk doel dat je na stap 2 (Prioriteren) hebt overgehouden. Soms merk je dat meerdere doelen dezelfde achterliggende behoeften willen vervullen. Interessant! Misschien laten ze zich combineren. 
Hoe maak je jouw doelen nog meer ‘to the point’?

De volgende stap
Wees niet bang om weer hele nieuwe keuzes te maken met wat je nu hebt ontdekt.  In de volgende stap ga je namelijk het effect van jouw herschreven doelen checken. Hoe werkt het nastreven en bereiken van het doel door in jouw leven? Je gaat dus jouw eigen ‘toekomstvoorspelling’ maken. 

 

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. 

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

In mijn vorige blog sprak ik over het Brainstormen. Ben je toe aan stap 2? Dan leg ik je hier uit hoe je een veelheid aan doelen kunt prioriteren. 

2.     Prioriteren

Van alle doelen die je bij het brainstormen hebt opgeschreven, wil je er uiteindelijk maar enkele overhouden om mee aan de slag te gaan. Dan kun je jouw energie er goed op richten. Dus is het nu tijd om prioriteiten te stellen. En ook hier mag jij jezelf wat tijd gunnen.

Groepen
Maak eerst groepen van doelen die nauw met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld de groepen ‘werk en inkomen’, ‘contacten met anderen’ en ‘zelfontwikkeling’. Dat wat voor jou relevant is. En zo nodig nog een groep ‘overig’.

Kernwoorden
Per groep zoek je vervolgens de grote lijn. Als je alle doelen in die groep bekijkt, waar leiden ze dan naartoe? Gaat het bijvoorbeeld om ‘werkgeluk’ of om ‘inkomen’? Gaat het om ‘plezier’ of ‘liefde’ of ‘geborgenheid’? Gaat het om ‘kennis’ of ‘vaardigheden’ of ‘zelfbeeld’? Wat zijn jouw kernwoorden?

Trek niet te snel conclusies, maar laat je leiden en inspireren door wat er tijdens het brainstormen is opgekomen. Misschien is het wel net een beetje anders dan je altijd dacht.

Enkele doelen
Nu ga je per groep 1 of 2 doelen formuleren. Richt je op datgene waarvan jij het gevoel hebt dat het een wezenlijk verschil gaat maken, wanneer je dat bereikt.  Een goede graadmeter is hoe blij jij wordt wanneer je aan het bereiken van dat doel denkt. Als het goed is houd je nu een handjevol doelen over. En misschien zelfs maar 1 of 2.

De volgende stap
Wellicht denk je dat je nu klaar bent met het stellen van jouw doelen. Toch raad ik je aan ook de volgende stappen te doen. Want weet je echt waarom jij juist dit doel wilt? Wat zijn jouw Achterliggende behoeften? Ontdek het met de volgende stap. 

Een coachingstraject ga je aan om wezenlijke verandering te bereiken. En verandering begint bij weten waar je heen wilt. Wat is het dat je wilt bereiken? De juiste doelen formuleren blijkt voor veel mensen nog een hele uitdaging te zijn. Ik was zelf ook een van die mensen :). Omdat ik mijn doelen niet helder had, veranderden ze steeds weer. Zo kwam ik overal en nergens.

5 Stappen
Het is enorm waardevol om je hoofddoelen helder te hebben. Daarom geef ik jou een 5-stappen plan om te komen tot jouw belangrijkste doelen. De stappen in het kort zijn:

 1. Brainstormen
 2. Prioriteren
 3. Achterliggende behoeften verhelderen
 4. Toekomst voorspellen
 5. Actie ondernemen

Elke blog in deze reeks bespreekt een stap uit dit plan. Doe er je voordeel mee! 

Stap 1 Brainstormen

Een bekende valkuil bij het stellen van doelen is dat je van het begin af aan focust op één doel en daar vol voor gaat. Niets ten nadele van focus en doorzettingsvermogen. Maar hoe zeker weet je dat je het juiste doel hebt gekozen om diepgelukkig te worden? Vaak merk je dat na enige tijd je doel verandert en je weer een andere kant op gaat.

Brainstormen zonder oordeel
Om je belangrijkste, blijvende doelen te ontdekken, raad ik je aan om (weer) blanco te beginnen. Geef jezelf alle ruimte om te brainstormen en zoveel mogelijk doelen op te schrijven. Alles waarvan jij denkt dat het jouw leven en jouw geluksgevoel positief kan beïnvloeden. En als je denkt dat je alles hebt, ga je nog verder.
Sta jezelf toe om de gekste dingen op te schrijven wanneer ze bij je opkomen. Brainstormen doe je namelijk zonder enig oordeel over wat er komt.

Het creatieve brein de ruimte geven
Brainstormen helpt om uit je vaste denkpatronen te komen en nieuwe of vergeten ideeën weer toe te laten. Het geeft het creatieve deel van je brein de ruimte. Laat je verrassen door wat er dan komt. Een honderd verschillende doelen is prima. Als allerlei doelen op elkaar lijken is het ook goed. Alles is goed. En dat is op zich al een cadeautje aan jezelf.

Uit je hoofd komen
Na het brainstormen ga je eerst even iets heel anders doen. Maak een wandeling, speel met je kinderen of doe iets in het huishouden. Of ga lekker op vakantie. Maakt niet uit, zolang je gedachten even weg zijn bij die eindeloze lijst met doelen. Daarna ga je weer met frisse blik verder om ofwel nog meer te brainstormen, ofwel prioriteiten aan te brengen in deze lijst.

Over het prioriteren van je doelen gaat de volgende blog. 

Een goed zelfbeeld laat jou genieten van jezelf zijnEen goed zelfbeeld laat jou genieten van jezelf zijn

Ken je dat?

Je hebt vast wel eens iemand ontmoet, die zichzelf zwak en ontoereikend vond en dat ook uitstraalde. Hoe was het om met die persoon om te gaan?

Met een beetje geluk heb je ook weleens de andere kant ontmoet. Iemand die zichzelf en zijn eigen kracht en talenten kende en daar volop gebruik van maakte. Wanneer dit van binnen sterk en in balans is, wordt de houding naar buiten toe er een van ontspannen zelfverzekerdheid.
Hoe is dat om bij iemand in je omgeving te ervaren?

Wat als ik je vertel dat die uitstraling alles te maken heeft met iemands zelfbeeld?

Iedereen heeft een zelfbeeld. En vanuit jouw zelfbeeld benader jij jezelf en de wereld. Vaak blijft dit zelfbeeld voor een groot deel onbewust.

Jouw zelfbeeld heeft een verregaande invloed op jouw leven.
Dus wanneer je jouw zelfbeeld ten positieve weet te veranderen, heeft dat een enorme impact op jouw leven.

Dat zit zo…

Denken over jezelf

Tot enige tijd geleden had ik het idee dat ik minder waardevol was dan anderen. Dat ik het daarom ook niet verdiende om liefde, aandacht, respect en waardering te krijgen. Laat staan een leuk inkomen. En dat is precies wat ik in mijn leven ervaarde. Dus zag ik mijn eigen overtuigingen voortdurend bevestigd. En ik was me er nauwelijks bewust van dat ik zo dacht.

Toen ik me wel bewust werd van deze innerlijke overtuigingen, veranderde er nog niet zoveel. Ondanks al mijn bewuste pogingen om te veranderen, bleven in mijn onderbewuste dezelfde overtuigingen leven.
Wat een enorme doorbraak toen het me lukte om mijn onbewuste overtuigingen over mezelf te veranderen! En het bleek niet eens zo ingewikkeld te zijn!

En nu jij… Hoe denk jij over jezelf? Wat vertel jij jezelf? Hoe voel jij je?
Zelfs wanneer je denkt dat je best positief bent over wie jij bent, kunnen er nog onbewuste overtuigingen zijn die dat tegenspreken. Die worden zichtbaar in hoe jij omgaat met jezelf, de wereld en het leven. En natuurlijk in wat het leven jou teruggeeft.

Ben jij jezelf aan het bewijzen? Voel jij je snel aangevallen, of afgewezen? Hou je vast aan een bepaalde verworven status (met de angst dat je die kwijtraakt)?
Of heb je misschien opgegeven dat het leven jou meer zal brengen dan er nu is?
Wat zou je willen veranderen in jouw leven?

De invloed van jouw zelfbeeld

Jouw zelfbeeld is hoe jij jezelf ervaart. Vanuit alle ideeën, aannames, overtuigingen en de bijbehorende gevoelens over wie jij bent en wat jouw plek is in de wereld.
Dit zelfbeeld is voor een groot deel verantwoordelijk voor jouw gedrag naar jezelf en naar de wereld. De wereld reageert op jouw gedrag. En jouw zelfbeeld bepaalt vervolgens weer hoe je gebeurtenissen interpreteert. Dat noemen we ervaringen (hoe jij ervaart wat er gebeurt).

Jouw ervaringen en geluksgevoel hangen direct samen met jouw zelfbeeld.

Dus als jouw leven niet gaat zoals je wilt, kijk dan om te beginnen naar jouw eigen zelfbeeld. Hoe behandel jij jezelf en zet jij jezelf neer in de wereld?

Het effect van een positieve verandering

Wanneer je jouw zelfbeeld positiever en sterker maakt, is dat het begin van immense positieve veranderingen in jouw leven. Zowel jouw gedrag, als jouw ervaring verandert. Het fijne gevoel dat nu bij jou ontstaat, uit zich opnieuw in jouw gedrag. En daarmee draag jij vervolgens bij aan positieve veranderingen in de wereld.
Prachtig toch? Hoe waardevol is dat?

Met een sterk positief zelfbeeld:

 • Voel jij je goed over jezelf en wie jij bent
 • Voel je wat er past bij jou eigen Zijn
 • Kun je dat vol plezier de wereld in brengen
 • En krijg je krachtige positieve ervaringen terug.

Van daaruit gaat jouw leven ten positieve veranderen. Welke veranderingen zullen er volgen wanneer jouw zelfbeeld sterk en positief is? Dat weet jij beter dan ik.
Maar ik weet wel dat jij dan jouw bijdrage aan een mooie wereld optimaal kunt geven én daar enorm van kunt genieten.

Verbeter jouw leven, begin bij je Zelfbeeld!

De workshop De Lachspiegel – verander je zelfbeeld met een lach- geeft jou de tools die nodig zijn om op het diepste niveau jouw zelfbeeld te versterken. En dat alles met luchtigheid en veel plezier, zodat de verandering heel gemakkelijk en natuurlijk gaat.

Wil jij ook krachtig jezelf zijn? Schrijf je nu in!

Wat is Geluk? En in hoeverre kun je jouw geluksgevoel beïnvloeden?
Hierover gaat de interactieve lezing De Maakbaarheid van Geluk.

Inhoud van de lezing

Deze lezing gaat over Geluk. We kijken naar wat dat woord nu eigenlijk betekent en welke verschillende interpretaties mogelijk zijn. Vervolgens kijken we naar waarom we dat zouden willen.

De wetenschap heeft veel onderzoek gedaan naar waar het geluk van mensen vanaf hangt. Praktijkervaring van heel veel mensen geeft nog meer inzicht. In hoeverre kun je zelf bepalen hoe gelukkig je bent? En hoe dan?
Wat zou je vandaag al kunnen doen?

In vogelvlucht gaan we al deze vragen langs en geef ik je inzicht in antwoorden die ik tot nu toe gevonden heb. En dat zijn er al heel wat!

Interactieve lezingInteractief

Ik geloof oprecht dat niemand beter wordt van passief luisteren naar de ideeën van een ander. Daarom nodig ik je tijdens de lezing uit om mee te denken, mee te voelen en mee te doen.

Mijn doel is dat mijn publiek gelukkiger naar huis gaat, dan zij is gekomen. Dat kan ik niet alleen bereiken. Daar is interactie voor nodig. Doe je mee?

Praktische informatie

Deze lezing zal ik vaker geven. Kies een datum uit, die jou uitkomt.
Of organiseer zelf een bijeenkomst in overleg met mij.

Zondag 28 mei   14.00 u  Open Dag
Zondag 18 juni   14.00 u
Zondag 9 juli      14.00 u
Zondag 10 september   14.00 u
Zondag 8 oktober   14.00 u

De bovenstaande lezingen geef ik alle in mijn coachruimte aan de Ank van der Moerdreef 25 te Arnhem.
Heeft u moeite met traplopen? Neem dan vooraf even contact op.

Op de Open Dag zijn er geen kosten verbonden aan deze lezing.
Bij de andere lezingen vraag ik een onkostenvergoeding van € 5,- p.p. voor koffie, thee en koek.

Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Wellicht kan ik jou helpen Groeien in Geluk!

Nieuwe coachruimte Happy in Balance

De behoefte aan erkenning

Een van mijn belangrijkste levenslessen was wel het belang van erkenning. Dat begon met de pijn van de miskenning. Langzamerhand ging ik inzien dat ik als persoon erkend wil worden voor wie ik ben en wat ik de wereld te bieden heb. Dat is een diepe behoefte van ieder mens. Tijdens het coachen kom ik dit vaak tegen.

Naast mijn persoon mag er nog veel meer erkend worden. Mijn menszijn, mijn gevoelens, mijn talenten, mijn plek in de wereld, mijn goede ideeën, en zo verder.
En oeps… In hoeverre geef ik mijzelf daar erkenning voor? Ook dat heb ik moeten leren.

Miskenning

Soms voel je je miskend. Dat doet pijn. Ken je die momenten? Je voelt je verdrietig of moe of boos, maar vind dat je ‘gewoon’ moet doen alsof er niets aan de hand is? Of je bent erg onzeker, maar vertelt jezelf dat dat niet nodig is, dus je duwt jezelf dwars door de stress? En als je beseft dat je een verkeerde keus hebt gemaakt, kom je wellicht in zelfverwijt en een negatief zelfbeeld.
Het zijn allemaal voorbeelden van jezelf miskennen, of jouw gevoel, of jouw recht op fouten maken om ervan te leren, etc.
Miskenning geeft immense pijn, want het betekent dat iets of iemand er niet mag zijn. Daarmee doe je de ander, of jezelf, vreselijk tekort. Toch doen we het iedere dag. We miskennen onze gevoelens, onze talenten, onze behoeften en zelfs vaak onze eigen waarde als mens. We miskennen ook anderen continu. Want wat we bij onszelf niet kunnen erkennen, dat lukt ons bij een ander ook niet.

Er is zoveel in onze maatschappij, waarvan we vinden dat het er niet mag zijn. Maar het is er wel. Door het te ontkennen begeven we ons in een hopeloze strijd. En als we onszelf miskennen, zijn we dus aan het strijden met onszelf. Hoe vermoeiend is dat?

Erkenning geeft rust en ruimte

Erkenning betekent dat je simpelweg toegeeft dat iets bestaat en dat het bestaansrecht heeft.

Dat geeft de volgende effecten:

 • Het mag er zijn, ook al zie je de nadelen ervan
 • De strijd ertegen houdt op, er ontstaat rust
 • Het erkende krijgt een plek
 • Feitelijk waarnemen wordt mogelijk
 • Er ontstaat ruimte om nieuwe ideeën te vormen en nieuwe keuzes te maken

Simpele erkenning door ernaar te kijkenPas dit eens toe op één aspect in jouw leven, waarvan jij weet dat het al te lang ontkend is geweest. Wat zou er veranderen voor jou wanneer je simpelweg erkent dat dit aspect bestaat en wanneer je er even bij stilstaat? Wat gebeurt er als je het niet meer afwijst of wegduwt?

Vind je het moeilijk om erkenning te krijgen of te geven? Ik help je graag er neutraal naar te kijken en rust en ruimte te scheppen. Dit geeft een diepgaande positieve verandering.

Maak weer een stap verder in jouw Groei in Geluk. Neem even contact op. Je bent welkom.

Groeien in Geluk

Ik ondersteun mensen om te Groeien in Geluk. En Groei betekent dat er sprake moet zijn van een toename. Maar kun je wel Geluk meten? En zo ja, hoe meet je dat dan?

Er bestaat geen objectieve maatstaf voor Geluk, omdat het per definitie een subjectieve beleving is. Ofwel: iedereen kan alleen zelf bepalen of hij gelukkig is en hoe gelukkig. Metingen van Geluk zijn dan ook altijd gebaseerd op zelfrapportage.
Ik moet zeggen dat ik het wel een prettig idee vind dat niemand anders voor mij kan bepalen of ik gelukkig ben. Heb jij dat gevoel ook?

Toch vind ik het als coach zinvol om een soort maatstaf te hebben, iets dat helpt bij het ervaren Geluk meten. Daarmee kun je ook nagaan of er vooruitgang wordt geboekt en hoeveel. Om Geluk te meten, worden vragenlijsten gebruikt. Maar ik wil meer dan alleen Geluk meten. Ik wil tegelijkertijd mijn klanten ook helpen om te bepalen hoe zij op de meest eenvoudige wijze meer Geluk kunnen creëren in hun leven. Daarvoor heb ik geen bruikbare lijst kunnen vinden. En als ik niet kan vinden wat ik zoek… Dan maak ik zelf mijn tools.

De GeluksScan

De afgelopen tijd heb ik gewerkt aan de GeluksScan. Deze week heb ik hem gepubliceerd. Ik zal je uitleggen wat het idee erachter is.

De GeluksScan helpt je geluk metenDe GeluksScan heeft een tweeledig doel. Enerzijds helpt het om overzicht te maken op welke gebieden je al erg gelukkig bent en waar je dit nog niet zo sterk ervaart. Anderzijds geeft het je inzicht in waar je het beste kunt beginnen om dingen te veranderen, zodat je meer Geluk gaat ervaren in je leven.

Om het gebied te bepalen waar actie het meest effectief leidt tot een toename in Geluk, heb ik een GelukGroei Index geïntroduceerd. De GeluksGroei Index (GGI) volgt uit de vragenlijst en houdt rekening met je ervaren Geluk (score S) en met de prioriteit (P) die jij zelf geeft aan de verschillende gebieden in jouw leven. Is het gezin bijvoorbeeld veel belangrijker voor jouw ervaring van Geluk dan je werk? Dan krijgt het gezin een hogere prioriteit. Voor iedereen ligt dit anders en dat is prima.

De GeluksGroei Index geeft je een maat voor de kans dat actie leidt tot meer Geluk.
Vervolgens kun je aan de hand van concrete vragen bepalen welke actie voor jou zinvol is en waar en wanneer je begint. Daarna is het een kwestie van doen! In mijn ogen is dit de meest effectieve manier van Geluk meten.

Door de bomen het bos niet meer zien

Bij het ontwikkelen van de GeluksScan, wist ik wel wat ik wilde, maar nog niet hoe ik mijn ideeën kon omzetten in een indexcijfer. Dat bleek veel lastiger dan ik van tevoren vermoedde. Na vele hoofdbrekens zag ik door de bomen het bos niet meer. Dus heb ik hulp ingeschakeld. Niet alleen om de berekening voor mij te maken, maar ook om me uit te leggen waarom en hoe zoiets gaat. Als ik hulp vraag, wil ik er nog steeds zelf wijzer van worden.

Voor de wiskundigen wil ik de berekening van de GeluksGroei Index wel delen. Gewoon omdat het er zo gaaf uitziet. Bij de berekening laat ik (arbitrair) de score voor het ervaren Geluk 4 keer zo zwaar wegen, als de prioriteit van een levensgebied. Dan kom je op het volgende:

Berekening GeluksGroei Index

 

 

Kun je het niet volgen? Geeft niks! Ik zou het ook niet bedacht hebben. Daar had ik dus hulp voor. In de GeluksScan hoef je gelukkig niet te rekenen, maar vind je de GGI per levensgebied gemakkelijk in een tabel.

Geluk meten

Met de GeluksScan heb ik een tool ontwikkeld, waarmee je een subjectieve meting kunt doen van jouw Geluk voor verschillende gebieden in je leven. Deze meting geeft je een handvat. En zicht op jouw beste mogelijkheden. Ook helpt de GeluksScan om dit inzicht om te zetten in actie.
Na verloop van tijd kun je de GeluksScan weer gebruiken om te vergelijken hoeveel er veranderd is.

De GeluksScan is geen wetenschappelijke methode. Het is wel een zeer bruikbare methode. En dat is waar coaching over gaat. Wat is er goed bruikbaar en liefst eenvoudig om het leven beter, mooier en prettiger te maken? Wat kun je zelf doen om te Groeien in Geluk?

Hulp vragen bij jouw Groei in Geluk

Mocht jij nou het idee hebben dat jij je nog wel gelukkiger kunt voelen, dan je doet, download dan de GeluksScan en ontdek waar en hoe jij het makkelijkst kunt Groeien in Geluk.
En mocht je actie willen ondernemen, maar door de bomen het bos niet meer zien? Vraag dan gerust hulp, zoals ik dat deed bij de wiskunde van de GGI.

Een intakegesprek is bij mij altijd gratis en vrijblijvend. Dan kunnen we elkaar leren kennen en onderzoeken wat jouw vraag is en of ik de aangewezen persoon ben om jou daarbij te helpen. Zo’n gesprek kan telefonisch of via een Skype-verbinding.
Aarzel niet om contact op te nemen. Jouw Geluk is het waard!

 

Pagina's

Samen groeien in een GroeigroepGeluk heb je nooit teveel

Wil jij ook continu blijven Groeien in Geluk?
En dat in verbinding met een kleine, hechte groep gelijkgestemden?
In september 2017 start een nieuwe Groeigroep. Een jaar lang samen groeien aan de hand van verschillende thema’s.

 

Meedoen in de Groeigroep betekent

 • In een kleine, vertrouwde groep actief jezelf ontwikkelen
 • Universele thema’s persoonlijk uitwerken
 • Theorie direct koppelen aan praktische oefeningen
 • Delen en luisteren; steunen en gesteund worden
 • Herkenning, erkenning en wederzijdse inspiratie
 • Ruimte voor plezier en tranen, stilte en gesprek
 • Elke maand een thema en concrete stappen om thuis mee bezig te zijn
 • Een besloten online omgeving om met elkaar in contact te blijven
 • Deskundige begeleiding bij thema’s en persoonlijke processen.

Dit jaar geeft je een diepgaande ontwikkeling, sneller en makkelijker dan je voor mogelijk had gehouden!
Je doet die ontwikkeling zelf, maar niet alleen! Samen ben je sterker en groei je sneller.
Ervaar ook het plezier van bijdragen aan het Geluk van anderen. En laat anderen er voor jou zijn.

 

Thema’s

De thema’s die we binnen de Groeigroep behandelen, worden door de groep gezamenlijk gekozen.
Mogelijke thema’s om mee te werken, zijn:

 • Wat is Geluk?
 • Doelen stellen
 • Oude pijn verwerken
 • Jouw Biografie
 • De boodschap van je ouders
 • Rollen die je hebt
 • Kaders in het denken
 • Rust en activiteit – Yin en Yang
 • Gevoeligheid
 • Zuiverheid en onzuiverheid
 • Relaties
 • Zelfbeeld

Uiteraard zijn er ook andere thema’s mogelijk.
Bij de gekozen thema’s zoek ik passende theorie en vooral ook praktische oefeningen om stappen verder te komen op jouw weg naar meer Geluk.

 

Praktische informatie

Opzet
– Groepsgrootte 5-8 personen
– Een keer per maand een bijeenkomst bij Happy in Balance in Arnhem
– Tussen de bijeenkomsten e-mails met inspiratie, meer thema-informatie, aanvullende oefeningen
– Besloten online omgeving om elkaar te ontmoeten

Data en tijd
Bijeenkomsten op donderdagavonden van 19.30 tot 22.00 u
Cursusseizoen 2017/2018:
Bijeenkomsten in 2017 op donderdag 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec.
Bijeenkomsten in 2018 op donderdag 11 jan, 8 feb, 8 mrt, 5 apr, 3 mei, 7 juni, 5 juli

Kosten
Inschrijving Groeigroep geldt in principe voor het hele cursusseizoen 2017-2018
Prijs: € 85,- p.p. per maand; 11 maanden.
Bij betaling ineens voor 1 september 2017: € 850,- in plaats van € 935,-

Iets voor jou?

Het aantal plaatsen is beperkt, dus twijfel niet, maar neem nu actie!
Want waarom zou je niet meer aandacht besteden aan jouw Geluk?

 

Coaching door NicoleEen Geluksessie is een gerichte coachsessie om jouw eerstvolgende stap richting meer Geluk te bepalen en tot concrete en haalbare actie te komen. Waar mogelijk gaan we direct in de sessie oefenen.

Soms is één sessie al voldoende om een verschil te maken.
Soms zal je er meer aan hebben om langere tijd begeleiding te krijgen.
Hiermee gun jij jezelf de tijd om stapsgewijs een grote positieve verandering te maken in jouw leven. Ik bied daarvoor een Gelukstraject van 3 of 6 maanden.

Onderdelen van een Geluksessie

In een Geluksessie kunnen de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • Huidig ervaren Geluksniveau benoemen.
 • Probleemgebied benoemen en gewenste verandering.
 • Eerste stapje richting verandering bepalen.
 • Oefening of actiepunt formuleren.
 • Concreet inpassen in dagelijks leven (hoe, waar, wanneer, etc.)
 • Valkuilen en struikelblokken onderkennen
 • Evaluatie moment voor jezelf bepalen.
 • Geluksniveau nogmaals benoemen.

Praktische informatie

Het effect van een Geluksessie:
Je weet wat je wilt en waarom. En je vind direct handvatten voor een positieve verandering. Daardoor ga je meer eigen invloed, hoop en vreugde ervaren. Je kunt de gewenste verandering direct in gang zetten.

Locatie:
In mijn ruime en lichte coachruimte aan de Ank van der Moerdreef 25 in Arnhem is het prettig werken.
Ook kan ik naar jou toe komen, als dat beter uitkomt en er rust en ruimte is om te werken.
Sinds de corona-perikelen is gebleken data online coaching ook zeer goed werkt.

Prijs van een Geluksessie:   € 85,- per sessie van max. 1,5 uur.
Reiskosten indien van toepassing:   € 0,39 / km.

Neem gerust contact met me op voor een gratis oriënterend gesprek.

Ook voor individuele coaching geldt mijn Niet Goed, Geld Terug Garantie.
Voor al mijn diensten gelden mijn Algemene Voorwaarden.

Behoeften vervullen voor Geluk

Diepere behoeften ontdekkenHet vervullen van je diepste behoeften geeft een enorm geluksgevoel. Maar wat zijn jouw diepste behoeften eigenlijk? Hoe kom je daarachter?

Meestal hebben we alleen zicht op onze oppervlakkige verlangens. We willen veel geld verdienen, bijvoorbeeld. Maar vraag jij je ook af waarom je dat geld wilt? Je kunt er leuke dingen mee kopen. Waarom wil je dat?
Uiteindelijk zit er altijd een diepe behoefte achter, waarmee jij jouw geluksgevoel wilt versterken.

Behoeften verkennen

In de workshop Deeper Needs krijg je tools om jouw achterliggende behoeften te verkennen. Natuurlijk oefenen we met deze tools en leer je deze tools in te zetten om effectievere keuzes te maken. De oefeningen combineren op luchtige wijze Verstand en Gevoel om tot nieuwe inzichten en nieuwe strategieën te komen.

Resultaat

Als je weet wat jij ten diepste nodig hebt of hoe je dat kunt ontdekken, kun jij nieuwe keuzes maken in het leven. Keuzes die jou meer Geluk brengen.

Je kunt bestaande strategieën tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.
Juist omdat je weet wat jouw diepste behoeften zijn, wordt het makkelijker om het roer om te gooien in je leven. Of juist 100% te gaan voor waar je al aan begonnen was, maar waarover je nog twijfelde of het echt de goede weg voor je was.

Zekerheid vinden over jouw keuzes en jouw pad, hoe waardevol is dat?

Zeker je eigen weg volgen

 

Datum en tijd

Deeper Needs vindt plaats op vrijdag 26 oktober.
De workshop begint om 10.00 u en duurt tot 16.30 u. Vanaf 9.30 u ben je welkom.

De locatie maak ik later bekend, maar zal in Arnhem of directe omgeving zijn.

Investering

Een geheel verzorgde dag, incl. goede lunch voor slechts € 119,- per persoon.

Oh ja! Je krijgt uiteraard mijn Niet Goed, Geld Terug Garantie.
Voor al mijn diensten gelden mijn Algemene Voorwaarden.

Gun jezelf deze grote Stap Voorwaarts. Reserveer nu jouw plek!

 


  Jouw toekomst begint nu

  Een gelukkige toekomst creëer je zelfJouw toekomst begint nu en wordt gevormd door de keuzes die jij maakt!
  Je wilt graag een gelukkige toekomst, nietwaar?
  In deze fijne, optimistische workshop maak je een kickstart voor jouw gelukkige toekomst.

  Je creëert het beeld van hoe jouw toekomst eruit mag zien en hoe dat voor je voelt. Dit beeld van een gelukkige toekomst veranker je diep in jezelf op meerdere manieren.

  Het resultaat is dat je bewust en onbewust de juiste keuzes gaat maken om jouw gelukkige toekomst te realiseren.

  Een grote, blijvende verandering in één middag? Jazeker! Het recept is eenvoudig.

  Hoe jij jouw gelukkige toekomst maakt

  Met de juiste mindset creëer jij het beeld van hoe jouw toekomst eruit mag zien. Dit beeld verankeren we met een aantal eenvoudige technieken in het onderbewuste. En vervolgens ga je via jouw onderbewuste vanzelfsprekend die keuzes maken, die leiden tot deze gewenste toekomst.
  Bijna ongelooflijk hoe simpel dat is, nietwaar? Kom het uitproberen. Gun jezelf deze kans.

  De begeleiding, de sfeer en de gezamenlijkheid in de workshop zorgen voor een krachtige beleving en een sterk effect. Het onderwerp en de positieve benadering zorgen voor een goed gevoel.

  Datum en tijd

  Create Your Happiness geef ik op

  • zondag 15 april
  • zondag 17 juni
  • zondag 21 oktober

  De workshop begint om 13.30 u en duurt tot 17.00 u. Vanaf 13.00 u ben je welkom.
  De locatie (in Arnhem) maak ik later bekend en hangt af van de groepsgrootte.

  Investering

  Een paar uur van je weekend en € 79,-
  Laat je door niets weerhouden!
  Neem zo nodig contact op om te bespreken hoe je dit voor jou haalbaar maakt.

  Oh ja! Je krijgt uiteraard mijn Niet Goed, Geld Terug Garantie.
  Voor al mijn diensten gelden mijn Algemene Voorwaarden.

  Schrijf je meteen in voor deze workshop!

   


   Op deze pagina vind je een verkort overzicht van mijn huidige aanbod.
   Volg de link in de kop voor meer informatie.

   Gratis Kennismaking

   Een coach moet bij je passen. En jou de benadering bieden die jij nodig hebt. 
   Daarom bied ik altijd een gratis kennismaking aan. In dit oriënterende gesprek leer je mij een beetje kennen en krijgen we een indruk of mijn werkwijze aansluit bij jouw behoefte. 

   Intake

   Om jou een goed voorstel te doen voor een coachtraject, bespreken we eerst je huidige situatie, de vragen die je hebt en vooral ook jouw gewenste situatie (je doel). 
   Tijdens de intake zul je ervaren hoe ik werk. En onvermijdelijk wordt er al een verandering in gang gezet. 
   Pas na de intake en mijn voorstel beslis jij of je het aangeboden coachtraject gaat volgen en jouw doelen met veel meer gemak en plezier gaat halen. 

   Coachtraject

   Een Coachtraject is altijd op maat, afgestemd op jouw vraag en doel. 
   Na een grondige intake doe ik je een voorstel voor een traject met een bepaalde looptijd en een minimum en maximum aantal sessies.
   Voor elk traject stel ik een pakketprijs samen, die je dus van tevoren weet. De pakketprijs baseer ik op een inschatting van het aantal uur en een uurprijs van € 90,-. Tijdens het traject komen daar geen extra kosten bij. 

   Trauma Collapse

   Trauma of negatieve emoties uit het verleden verwijderen is makkelijker dan je denkt. Het trauma ontstaat in een fractie van een seconde. En met de juiste aanpak kan het ook zeer snel verdwijnen. 
   Een Trauma Collapse sessie kan deel uitmaken van een Coachtraject.
   In sommige gevallen is het ook prima om alleen de Trauma Collapse sessie te krijgen. Wanneer jij denkt dat dit voor jou goed zou zijn, neem dan even contact op. Dan denk ik met je mee. 

   SoulKey sessie

   Een SoulKey-sessie is een reis naar het zieleniveau om antwoord op levensvragen te vinden.
   Een unieke ervaring met vaak levensveranderende inzichten.
   Ook een SoulKey-sessie kan zowel deel uitmaken van een Coachtraject, alsook als losse sessie worden genoten. 

   In onze maatschappij krijgt het verstand vaak de meeste aandacht. Hierdoor is de balans tussen Verstand en Gevoel bij de meeste mensen verstoord. Na verloop van tijd leidt dat tot verschillende problemen.

   Wanneer jouw natuurlijke kwaliteiten, jouw grote intelligentie en jouw diepe gevoel, beter met elkaar in balans zijn, helpt dat jou om optimaal te functioneren.

   Veranderingen bij herstel van de balans

   Balans Verstand en Gevoel

   • Je gebruikt jouw gevoel in samenhang met jouw denken en reageert dus effectiever op wat zich voordoet
   • Jouw emoties komen niet meer plotseling, heftig en overweldigend, maar zijn goed hanteerbaar
   • Je kunt rustig uitdrukking geven aan wat je voelt
   • Als je emotioneel wordt, kun je nog steeds helder nadenken en als je nadenkt, lukt het ook om tegelijkertijd te voelen wat het met je doet
   • Je weet precies wat je dwars zit én hoe je dit kunt veranderen.
   • Je hoeft niet meer zo hard je best te doen om jouw leven goed te laten verlopen en hebt daardoor meer energie.

    

   Hoe doe je dat?

   Deze veranderingen zijn niet zo moeilijk als ze misschien lijken. Dit is wat je nodig hebt:

   • Stel jezelf een doel
   • Zet de eerste stap
   • Durf te kijken naar jezelf en dingen te proberen
   • Durf om hulp te vragen wanneer nodig
   • Investeer in jezelf en jouw Geluk
   • Heb geduld met jezelf, maar wacht niet af

   Als je beseft dat jouw leven (nog) mooier kan zijn dan wat het nu is, heb je de beste start voor Groei in Geluk.
   Door Verstand en Gevoel in samenhang te gebruiken en beide de ruimte te geven, ontstaat een steeds betere verbinding. In mijn workshops, trainingen en begeleiding besteed ik hier steeds aandacht aan.

   Jij kunt nu Stappen gaan zetten waardoor je steeds meer Geluk gaat ervaren in je leven. Hoe mooi is dat?
   Kijk op het Stappen Overzicht en kies waar jij wit beginnen.

    

   Hieronder lees je de reacties op het ebook 10 Simpele Tips voor Instant Geluk.

   Ebook Instant Geluk

   Voel je welkom om te delen wat jij eraan hebt gehad of hoe je erover denkt!
   Welke tips heb je al opgevolgd en wat is het effect? Welke tip is jouw favoriet?

   Als je anderen laat delen in jouw ervaringen en jouw Geluk, stimuleert het hen om ook meer Geluk te creëren in hun leven. Laten we elkaar helpen en het Geluk verspreiden.

   Reacties op het ebook over Instant Geluk

   Het ebook is nog gloednieuw! Er zijn nog geen reacties binnengekomen.
   Wees de eerste om een reactie te geven…

   Schrijf een reactie

    
    
    
    
    
    
   Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
   Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Het kan zijn dat je bericht pas zichtbaar wordt nadat ik het beoordeeld heb. Dit om onzin en spam te voorkomen.
   Om dezelfde reden houd ik het recht om berichten te wijzigen, te verwijderen, of niet te publiceren.
   (nog geen berichten)

   Geluk

   Wil jij ook Groeien in Geluk?

   Wij mensen zijn allemaal gelukzoekers. Ik, jij, wij allemaal. Iedereen zoekt geluk. Alles wat we doen komt voort uit de behoefte om ons gelukkig(er) te voelen.

   Geluk ervaren geeft een gevoel van rijkdom, van magie en van vervulling. Het is een heel persoonlijk gevoel, de één ervaart er veel van en de ander weinig. Wat geluk voor de één is, is dat niet voor de ander. Je kunt het niet nadoen, na-apen en ook niet doen alsof. Het is een puur gevoel dat je gewoon herkent als je het voelt. Een onderbuikgevoel, een rilling, een glimlach of de slappe lach. Het kan van alles zijn.

   Zou het niet heerlijk zijn altijd geluk te ervaren? Dat wil ik graag en jij wellicht ook, maar het leven laat je nou eenmaal ook andere dingen zien en ervaren. Er zijn allerlei redenen waarom geluk soms moeilijk te vinden is, of jij je niet gelukkig voelt.

   Toch is geluk altijd binnen handbereik, ook als je in de put zit. Soms vergeten we dat we er zelf invloed op hebben. Je kunt zelf zorgen dat je (meer) geluk ervaart. Wanneer je de moeite neemt en op zoek gaat naar wat jou gelukkig maakt, kun je jouw geluk vergroten. Geluk is MAAKBAAR.

   Happy in Balance vorm logo

   HAPPY IN BALANCE

   Happy in Balance betekent letterlijk dat Geluk het makkelijkst te bereiken is door verstand en gevoel met elkaar te verbinden. In een goede balans en samenwerking. Dit is te leren en te oefenen. Happy in Balance helpt iedereen – met veel plezier – die bezig wil zijn met (meer) geluk ervaren in zijn of haar leven. Ben jij iemand die graag wil Groeien in Geluk? Join in!

   Denk niet dat je continu gelukkig zult zijn. Het hoort bij ieders leven dat je soms problemen hebt en je verdrietig of boos voelt. Dat hebben we allemaal. Toch is jezelf gelukkiger maken telkens weer mogelijk. Voor iedereen. Groeien in Geluk is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk hier voor enkele stappen die je direct kunt zetten. Het zal je helpen.
   All you need is een beetje goede wil en eerlijkheid naar jezelf.

   Wanneer je Happy in Balance bent

     Ervaar je innerlijke rust
     Maak je als vanzelf keuzes die echt bij jou passen
     Reageer je zonder moeite passend op wat er gebeurt
     Bouw je fijne contacten op met anderen
     Geniet je van je leven, ongeacht wat zich voordoet!
     Sta je positief in het leven en neem je verantwoordelijkheid

   There is no limit!
   Voel jij je al gelukkig? Mooi! Maar er kan nog meer bij. Er is geen limiet.

   Happy in Balance vorm logo

   Wil jij je ook gelukkig en in balans voelen?

   Happy in Balance biedt workshops, trainingen, lezingen en één-op-één sessies. Alles gericht op Groeien in Geluk. Dat is wat we allemaal willen; gelukkig zijn, dit ervaren, delen en ook overbrengen. Wanneer jij je gelukkig voelt help je vanzelf anderen om zich ook gelukkiger te voelen. Zo worden we met zijn allen nóg gelukkiger. Hoe mooi is dat?

   Kies jij ook voor (meer) GELUK? Van harte welkom!

   Happy in Balance vorm logo

   Doe mee als je …

   Happy! Ga Groeien in Geluk!

   ♥  Bewust wilt werken aan jouw Gelukgevoel
     Verstand en Gevoel wilt verbinden
     Positief in het leven wilt staan
     Zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven
     Eerlijk naar jezelf durft te zijn
     Je wil ontwikkelen door inzicht, begrip en oefening

   Happy in Balance vorm logo

   Liever eerst van gedachten wisselen, even persoonlijk kennismaken of heb je een vraag? Een eerste ontmoeting is altijd vrijblijvend mogelijk. Klik hier voor een afspraak, telefonisch of in mijn praktijkruimte.

   Constructief inzetten van jouw emoties

   FEELINGS! Constructief gebruik van emotiesEen fijne en praktische workshop over Emoties.
   Emoties kunnen lastig zijn en ze lijken altijd op het verkeerde moment de boventoon te voeren. Vooral zaken als boosheid of verdriet willen we liever niet voelen. Wat moet je er in vredesnaam mee?

   Deze workshop geeft je inzicht en tools om emoties in te zetten voor jouw Geluk. Jazeker, ook de emoties die je als negatief ervaart!
   Bovendien leer je ook makkelijker om te gaan met emoties van anderen.

   Hoe zou jouw leven veranderen wanneer emoties niet meer lastig, maar juist waardevol voor je worden? Meer acceptatie van jezelf en begrip voor jezelf. Een fijner contact met anderen, die zich meer begrepen en erkend voelen door jou. Kun je het je al voorstellen?

   Deze workshop zou een standaard onderdeel van elke opvoeding moeten zijn. Maar zolang dat niet het geval is, kun jij het jezelf nu alsnog gunnen. En als jij positief om kunt gaan met emoties, dan kun jij het jouw kinderen weer leren.

   Inhoud van de workshop

   We gaan uitgebreid in op emoties, het nut ervan en vooral hoe jij ze kunt gebruiken om te Groeien in Geluk.
   De theorie blijft beperkt. We zullen vooral samen ontdekken wat we doen en oefenen hoe het anders kan. Dit geeft tegelijkertijd inzicht en een waardevolle ervaring.
   Een rustige, sfeervolle locatie biedt de ideale ruimte om dit gevoelige onderwerp op een veilige en prettige manier te onderzoeken. We nemen een hele dag de tijd, met tussendoor een goed verzorgde lunch.

   Na deze workshop weet jij hoe je dit soms lastige onderwerp op een constructieve wijze kunt hanteren.

   Datum en tijd

   Voor de workshop Feelings staan op dit moment geen data gepland.
   Heb je wel interesse? Neem even contact met me op. Jouw vraag kan de aanleiding zijn voor een nieuwe datum.

   Investering

   Een geheel verzorgde dag, incl. goede lunch voor slechts € 119,- per persoon.

   Oh ja! Je krijgt uiteraard mijn Niet Goed, Geld Terug Garantie.
   Voor al mijn diensten gelden mijn Algemene Voorwaarden.

   Gun jezelf deze grote Stap Voorwaarts. Reserveer nu jouw plek!